KMอย่างเป็นทางการ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันที่ 27-29 เม.ย 49 ได้ไปสัมมนา เรื่อง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานพัสดุ ที่มข จัดขึ้น ณ สนง อธิการบดี 2 ในวันที่ 27 เม.ย 49 ซึ่งวันนั้นติดประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตะฯ จึงได้ไปฟังบรรยายช่วงบ่าย และ วันที่ 28 เม.ย 49 ณ ร.ร หนองคายแกรนด์ จ.หนองคาย บรรยากกาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยดี มีการเล่าสู่กันฟัง 

งานนี้ ได้ ความรู้ฝังลึก หลายเรื่อง

ก.การจัดทำคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ

คือ 1.E auction 2. ตกลงราคา 3.ประกวดราคา 4.สอบราคา 5.วิธีพิเศษ และ6.วิธีกรณีพิเศษ

ข.ระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านพัสดุและการก่อสร้าง

ค.กระบวนการในการจัดจ้างก่อสร้าง

สรุปแล้วหลายท่านมีเรื่องที่จะนำไปทำต่ออีกมาก

ข้อคิดเห็น

JJ เมื่อ อา. 30 เม.ย. 13:59:36 2006 เขียนว่า:

  

ไม่ทราบว่าท่านที่ปรึกษา ดร.ลำปาง และ ดร.เก่ง มา ลปรร ด้วย รือ ปล่าวท่าน เพราะท่าน เอื้อรังสรรค์ ท่านมอบหมายครับ

ใบบุญ เมื่อ อา. 30 เม.ย. 14:21:43 2006 เขียนว่า:

เนื่องจากว่าเช้าวันที่ 27 เมษายน 2549 ติดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯเลยไม่ทราบ

 แต่วันที่ไปที่หนองคาย ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานวินัยและนิติการ หลายท่านจากกองอาคารได้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

รังสรรค์ เมื่อ อา. 30 เม.ย. 17:40:59 2006 เขียนว่า:

ผมไม่ได้มอบหมายครับ ท่านอธิการบดีเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ อาจารย์ทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วม กจ. เป็นแม่งานหลักครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)