อวัยวะเพศชาย

อวัยวะเพศชาย คือ อวัยวะเพศของสิ่งมีชีวิตเพศชาย ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปประกอบด้วยโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในร่างกาย แต่โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงอวัยวะเพศชาย มักนึกถึงส่วนประกอบภายนอกเป็นส่วนใหญ่

 

 ส่วนประกอบอวัยวะเพศชาย

ภาพตัดตามขวางของอวัยวะเพศชาย

อัณฑะต้องการอุณหภูมิที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายเล็กน้อย ดังนั้นอัณฑะจึงเจริญออกมาอยู่ภายนอกร่างกาย โดยอยู่ภายใน ถุงอัณฑะ ซึ่งมีกล้ามเนื้อที่ยืดขยายได้ เพื่อการปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับอัณฑะ และอัณฑะยังทำหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) หรือ ฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งใช้กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ และการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ถุงอัณฑะมีสีคล้ำกว่าบริเวณอื่นภายในของร่างกาย ซึ่งถือว่าปกติ ผู้ชายที่เติบโตเต็มที่ มีลูกอัณฑะสองข้างไม่เท่ากัน ซึ่งก็ถือว่าปกติ

  • ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (Seminal vesicle) ทำหน้าที่ สร้างอาหารแก่ตัวอสุจิ

  • ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ทำหน้าที่ สร้างสารที่เป็นเบสอย่างอ่อน เพื่อปรับความเป็นกรดเบสเมื่อผ่านเข้าภายในช่องคลอด และสารสีขาวเพื่อช่วยให้ตัวอสุจิแข็งแรงและว่องไว เข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้ำเลี้ยงอสุจิ

  • ต่อมคาวเปอร์ (Cowper's gland) เป็นกระเปาะเล็กๆ อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่หลั่งสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะ สารนั้นมีลักษณะเป็นเมือก

นอกจากนี้ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (และหญิง) ยังมีอวัยวะร่วมกับระบบขับถ่ายปัสสาวะได้แก่