บันทึกการเดินทาง(2)

TwentyAngle

เพิ่งกลับจากการไปช่วยอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค จ.ตาก ในประเด็นการทำVCT TB/HIV ...ได้รับประสบการณ์นอกสถานที่ที่ต่างจากงานประจำที่ทำอยู่หลายเรื่องทีเดียว แต่คงขอเล่าทีละเล็กละน้อยและอาจมีสมาชิกคนอื่นๆที่ไปด้วยกันมาเล่าเสริมอีกที

จ,ตากเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมาก มีชายแดนติดต่อกับจังหวัดต่างๆอย่างน้อย 6 จังหวัด มีการแบ่งเขตเป็นเขตเมืองและเขตชายขอบ ซึ่งมีความต่างระหว่างเมืองกับชายขอบอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียว  มีผู้เข้าอบรม2-3คนมาจากเขตชายขอบไกลๆ เล่าให้ฟังว่าการเดินทางมาอบรมที่อำเภอเมืองต้องใช้เวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมง(โห! ใช้เวลาพอๆ หรือมากกว่าที่เราเดินทางจากนนท์ไปตากเสียอีก) สภาพเศรษฐกิจยังเป็นแบบผสมระหว่างภาคเกษตรกับภาคบริการ มีชาวเขาหลายเผ่า นอกเหนือจากสภาพพื้นที่ที่กว้างใหญ่,เดินทางไม่ค่อยสะดวกแล้ว ภาษายังเป็นอีกปัญหาหนึ่งในการที่จะทำความเข้าใจและส่งต่อบริการเกี่ยวกับการป้องกันโรค

อย่างไรก็ตาม ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ท้องที่ห่างไกลจริงๆที่ เขาพยายามปรับตัวและคิดหาวิธีการทำงานร่วมกับชาวบ้านชาวเขาอย่างตั้งใจและอดทน  ทำให้พวกเรา (ชาวชานเมือง) ได้เรียนรู้มุมมองและวิถีชีวิตบางส่วนของเพื่อนร่วมวิชาชีพที่อยู่ต่างสถานที่การทำงาน รวมทั้งทำให้เราได้กลับมาทบทวนดูตัวเราเองว่า บางครั้งเรารู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมาย มันยากหรือลำบากแล้ว แต่เมื่อมาเทียบกับการทำงานของคนที่อยู่ไกลในหลายๆพื้นที่แล้ว ก็จะพบว่า ยิ่งยากและขาดแคลนมากกว่าเราเสียอีก

ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาของเราที่ได้ทำหลายอย่างๆซึ่งทำให้เรามีความสะดวกและทำงานได้เต็มที่ ไม่ต้องนั่งกลุ้มเกี่ยวกับการอยากทำงานแต่ไม่มีของ-เครื่องมือ-คน มาช่วยเหมือนอย่างเพื่อนๆชาวสาธารณสุขในบางพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานแนะแนวฯ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 26637, เขียน: 03 May 2006 @ 11:54 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)