AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา สิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ (IL1610)


จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา สิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ (IL1610) โปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาสามารถ download เอกสารต่อไปนี้ได้โดยการ click บนชื่อเอกสารได้ทันที

1. ประมวลรายวิชาสิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ (Course Syllabus for Rights, Freedom and Human Security)ประมวลรายวิชาสิทธิ เสรีภาพและความมั่นคงของมนุษย์ [IL 1610]

2. เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาสิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ ชุดที่ 1 หัวข้อ "สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550"

3. เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาสิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ ชุดที่ 2 ห้วข้อ "สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สิทธิในการถือศาสนา"

4. เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาสิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ ชุดที่ 3 ห้วข้อ "สิทธิเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา และ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ"

5. เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาสิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ ชุดที่ 4 ห้วข้อ "สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิผู้พิการ สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิผู้ไร้ที่อยู่อาศัย สิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สิทธิชุมชน"

6. เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา สิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ ชุดที่ 5 หัวข้อ "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR)

7.

หมายเลขบันทึก: 265082เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2009 21:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี