เปิดตัวบล็อก

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

สวัสดีครับ ผม สำราญ เฟื่องฟ้า ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปิดบล็อกใหม่

เพื่อจะได้มาเล่าประสบการณ์การทำงาน กศน. ที่สอดคล้องผสมกลมกลืนและเนียนอยู่ในโครงการ

"จัดการความรู้แก้จนเมืองนครฯ" และหวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะได้รับฟังข้อคิดเห็น คำแนะแนว

แนะนำ แนวทางการจัดกระบวนการจัดการความรู้

โอกาสหน้าผมจะ เล่าประสบการณ์การดำเนินงาน กศน. ในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ความเห็น (0)