คือความเชื่อมโยงระหว่างวันเวลา

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขณะที่เรากำลังอยู่กับปัจจุบัน...อันเป็นปัจจุบันที่กำลังหายใจเข้าและออกนี้ เป็นสภาวะแห่งการได้หายใจเข้าและออกที่นำบทเรียนจากการหายใจในอดีตมาปรับปรุง เพื่อมุ่งไปสู่ ณ เวลาที่ยังมาไม่ถึง ให้เป็นการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าได้เชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่ว่านี้...

เป็นการร้อยเรียงเรื่องราว เหตุการณ์ของแต่ละห้วงเวลา เพื่อส่งต่อจากกันถึงกัน

ความอยู่ ณ ขณะปัจจุบัน คือ การได้เรียนรู้ผ่านมาจากอดีตที่ผ่านมา

การที่กำลังอยู่กับปัจจุบัน...นี้จะเป็นเหตุที่จะไปส่งผลปรากฏขึ้นในอนาคต

...

สภาวะที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราสร้างสาเหตุจากเมื่อ ณ เวลาที่ผ่านมาอันเป็นอดีตไปแล้ว...

สมัยเมื่อทำวิจัย Path Analysis ที่จุฬาเมื่อหลายปีก่อนทำไมไม่เกิดสภาวะคลิกเช่นนี้ แต่ที่แน่ชัด การคลิก ณ วันนี้ คือ ผลสืบเนื่องจากเมื่อครั้งได้ลงมือเรียนรู้ Path Analysis อันเป็นการศึกษาในปรากฏการณ์อันเป็นเหตุและผล (cause and effect) ในเชิงของความเป็นผู้มีแนวคิดที่อิงไปทางด้าน positivism แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมาความปรากฏเป็น...พวก phenomenology อันเป็นเนื้อภายใน

ทำให้มองเห็นปรากฏการณ์ที่เป็นความเชื่อมโยงของสามห้วงเวลา

ปัจจุบัน คือ ความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและอนาคต เป็นห้วงเวลาแห่งการกำลังสร้างเหตุแห่งปัจจัย

Cogtech2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (4)

เวลาที่ผ่านไปคือการเชื่อมโยงของปัจจุบันสู่อดีต ถูกมั๊ยคะ

เขียนเมื่อ 

คุณ  อรวี ปลื้มจิต  ...

ที่ว่านี้ คือ ความเชื่อมโยง...ในสามห้วงเวลาที่ไม่อาจสามารถตัดสัมพันธ์กันขาดได้ ณ ขณะนี้คือ อนาคตของเมื่อวาน และเตรียมพร้อมเป็นอดีตของพรุ่งนี้...

คือ สภ่าวะแห่งการทำเหตุ...อันเป็นการทำเหตุที่มีการอิงอาศัยร่องรอยเหตุของวันวานมาเป็นบทเรียนได้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาทักทายวันสบายค่ะ....ขอบคุณนะคะที่ไปบูชาครด้วยกัน...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณ อ้อยเล็ก ภาพท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะ :)