ความเห็น 1314047

คือความเชื่อมโยงระหว่างวันเวลา

เขียนเมื่อ 

คุณ  อรวี ปลื้มจิต  ...

ที่ว่านี้ คือ ความเชื่อมโยง...ในสามห้วงเวลาที่ไม่อาจสามารถตัดสัมพันธ์กันขาดได้ ณ ขณะนี้คือ อนาคตของเมื่อวาน และเตรียมพร้อมเป็นอดีตของพรุ่งนี้...

คือ สภ่าวะแห่งการทำเหตุ...อันเป็นการทำเหตุที่มีการอิงอาศัยร่องรอยเหตุของวันวานมาเป็นบทเรียนได้ค่ะ