ความเห็น 1312818

คือความเชื่อมโยงระหว่างวันเวลา

เขียนเมื่อ 

เวลาที่ผ่านไปคือการเชื่อมโยงของปัจจุบันสู่อดีต ถูกมั๊ยคะ