การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมฯได้คะแนนคำรับรองปี ๒๕๕๑ ๔.๕๙๕๐ ได้รับโบนัสสำหรับผู้ปฏิบัติ ๖.๒ ล้านบาท

ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ห้อง operation เป็นการประชุมที่ผ่าน vdo conference เช่นเคย

    ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                         (ท่านอรรถ อินทลักษณ์)เปิดประชุมโดยกล่าวว่าได้ไปทำเนียบมอบผลไม้แด่นายกรัฐมนตรีพร้อมจังหวัด   ต่าง ๆ ด้วย มีเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้คือ

๑.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยสพก.แจ้งกำหนดการรับเสด็จและจะได้แจ้งแผนที่จะให้ผู้บริหารไปร่วมรับเสด็จด้วย

๒.สถานการณ์การระบาดและการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังใน ๑๖ จังหวัด พื้นที่มีการระบาด๑.๑๕ ล้านไร่ที่ระบาดมากคือจ.นครราชสีมาและลพบุรี กรมฯจึงข้อแนะนำในการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและอปท.เป็นอย่างดี

๓.การพัฒนาบุคคลากรด้วยสื่ออีเล็คโทรนิคส์แบบ     ออนไลน์ของกรมฯคือ e-learning มี ๕ หลักสูตรและ k-shop มี ๑๓๖ k ที่ประชุมให้มีการประสานงานระหว่างศูนย์สารสนเทศ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองวิจัยและพัฒนาฯ ในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเก็บรวบรวมคลังความรู้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและนำมาพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป

๔.กรอบงบประมาณปี ๒๕๕๓  ปีนี้กรมฯได้รับงบประมาณ ๔๔๓๒ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ ๘ ใน ๓ แผนงาน เป็นงบเกี่ยวกับบุคคลากรร้อยละ ๘๖.๓ (๓๖๐๖ ล้านบาท) โดยอธิบดีกล่าวว่าเราต้องปรับกระบวนการทำงานเนื่องจากงบประมาณลดลง

๕.รายงานผลการใช้งบประมาณปี ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ ๔๘๑๗ ล้านบาท เบิกไปแล้ว ๕๘.๗๐ ปีหน้าท่านอธิบดีต้องการให้จัดทำให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะงบลงทุนต้องมีการเตรียมการที่ดี 

๖.ผอ.กพร.แจ้งว่ากรมฯได้คะแนนคำรับรองปี ๒๕๕๑ ๔.๕๙๕๐  ได้รับโบนัสสำหรับผู้ปฏิบัติ ๖.๒ ล้านบาทต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๕๒ ปีที่แล้วเราจัดสรรเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกร้อยละ ๘๐ จัดสรรเท่า ๆ กันคือ ๓๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ อีกร้อยละ ๒๐ จัดสรรตามคะแนนกอง/สำนัก ส่วนผู้บริหารจะได้รับเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับแต่ยังไม่ได้แจ้งยอดเงินมา(ปีที่แล้วได้ ๑.๒ ล้านบาท)

๗.การแก้ไขปัญหาผลไม้ ท่านอธิบดีให้เกษตรจังหวัดประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดในรูปแบบการบูรณาการ ภาคตะวันออกเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงาน ขณะนี้มีการกระจายสินค้าไปที่เวียดนามและที่อื่น  ๆ ทุกวัน

๘.การจัดทำทะเบียนเกษตรกร กรมฯได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานกับ สศก. ทำในฐานะกระทรวงเกษตรฯตามนโยบายรัฐบาล ภายใน ๓ เดือนให้เสร็จ เจ้าภาพหลักคือศูนย์สารสนเทศ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ร่วมกันทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

วันนี้เรื่องราวที่พูดคุยกันมีมากเลยเลิกประชุมเกือบบ่ายโมงซึ่งท่านผู้บริหารกรมฯพยายามปรับปรุงวาระให้มีเรื่องสำคัญๆที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาโดยท่านอธิบดีมอบหมายให้สลก.ให้ความสำคัญการนำเรื่องเพื่อพิจารณาเข้าสู่วาระให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมฯ

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๒

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร#ทะเบียนเกษตรกร

หมายเลขบันทึก: 263711, เขียน: 27 May 2009 @ 11:29 (), แก้ไข: 30 Mar 2012 @ 10:08 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีครับ ท่านพี่ธุวนันท์

  • ยังคิดถึงอยู่เสมอครับ 
  • โอกาสเจอกันน้อยลง
  • สบายดีนะครับ

สวัสดีคะคุณชาญวิทย์

  • คิดถึงเช่นเดียวกันคะ
  • ตอนนี้ทำโครงการลดต้นทุนข้าว จังหวัดเปิดบล็อกรายงานผลโครงการด้วย แต่มีเฉพาะภาคกลางถ้าว่างเชิญไปเยี่ยมเยียนด้วยนะคะอยู่ในเว็บกรมฯคะ