AAR (After Action Review) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เรียนรู้-จาก-น้องใหม่”


AAR (After Action Review)   กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เรียนรู้-จาก-น้องใหม่

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551  เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ณ ห้องสุนทรียเสวนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะเภสัชศาสตร์

 

1. ท่านคิดว่าเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่นี้มีคุณค่าอย่างไร

1. ได้รู้ถึงความคิดของน้องๆรุ่นใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

2. เป็นกิจกรรมที่ดี เพราะทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักในการทำงานและมีวิธีคิดในการทำงาน

3. แนวคิดและเทคนิคในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของแต่ละคน

4. สามารถดึงความคิดใหม่ๆให้เข้ามาสู่องค์กร

5. ด้านความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น

6. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในมุมมองของน้องใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

7. น้องใหม่ได้ปลดปล่อย ได้เปิดใจ

8. เรียนรู้วิธีการปรับตัว

9. เข้าใจซึ่งกันและกัน

10. ได้เห็นคุณค่าของน้องใหม่

11. การนำสิ่งที่ดีๆมาปรับใช้กับตนเอง

2. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1. จะได้ความคิดหรือทัศนคติใหม่ๆของรุ่นน้องว่าเหมือนหรือแตกต่างจากเรา

2. อยากได้แนวคิดดีๆในการทำงาน และในการอยู่ร่วมกันในการทำงาน

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลประสบการณ์การทำงาน

4. เรียนรู้วิธีการปรับตัวของสมาชิกแต่ละคน

5. ทราบถึงลักษณะการทำงานของแต่ละคน

6. ได้แนวคิด วิธีการพูด

3. สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง

1. ทุกคนมีความเป็นกันเอง กล้าพูดมาก

2. ได้ความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ เช่น การทำงานของแต่ละคน

3. ได้อะไรดีๆมาก เช่นแนวคิดในการทำงาน

4. ความคุ้นเคย สนิทสนมกัน ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานอื่นดีขึ้น

5. การปลดปล่อยความเครียดและการแก้ไขภาวะความกดดัน

6. แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละคน

7. ถอยกันคนละก้าว

8. น้องใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทุกคนมีเทคนิคในการปรับตัว

9. การจัดลำดับความคิด

10. การเรียนรู้วิธีการปรับตัวของสมาชิกแต่ละคน

11. เทคนิคการแก้ไขปัญหา (ความกดดัน)

12. ความสนุกสนาน ไม่เครียด

4. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าความคาดหวัง

1. หัวข้อไม่หลากหลาย ไม่แปลกใหม่

2. การแลกเปลี่ยนไม่มากเท่าที่หวัง

5. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปทำอะไรที่หน่วยงานของท่าน

1. ขั้นตอนการทำงานของแต่ละคนไปปรับปรุงการทำงานของตนเอง

2. ปรับแนวคิดในการทำงาน

3. การปรับใช้โปรแกรมต่างๆในการทำงาน

4. นำไปปรับปรุงการทำงานหากเกิดความกดดัน

5. เทคนิคการจัดการกับปัญหา แนวคิดในการมองปัญหา

6. เทคนิควิธีการปรับตัว

7. ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

8. วิธีการปฏิบัติการผ่อนคลายจิตใจ

9. นำแนวคิดไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสม

10. ปรับปรุง ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

11. กำหนดขอบเขต เจาะจง งานให้ชัดเจน

12. กลับไปผลักดันให้หน่วยงานคุยกันมากขึ้น

6. ถ้าท่านจะจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง

1. จะปรับปรุงการพูดของตนเองให้ได้สาระมากขึ้น

2. อยากให้มีผู้ร่วมงานมากกว่านี้ จะได้แนวคิดที่หลากหลาย

3. มีกิจกรรม เกม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้น

4. จัดบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากขึ้น

5. เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง

6. เพิ่มอาหารมากกว่านี้

7. การแสดงบทบาทของกระบวนกรน้อยไป

8. การโยนคำถาม

9. อยากกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น

 

หมายเลขบันทึก: 263313เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2009 17:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี