AAR (After Action Review) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ


AAR (After Action Review)   กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ

วันอังคารที่  25  พฤศจิกายน 2551     ห้องสุนทรียเสวนา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะเภสัชศาสตร์

1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1. ได้รับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานต่างๆ

2. ได้รู้ทัศนคติและเทคนิคการทำงานของแต่ละคนทั้งในสายงานและต่างสายงาน

3. มาร่วมฟัง แชร์

4. ได้ความรู้ใหม่จากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของผู้ที่เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ เขา มากขึ้น

6. ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน การทำ KM มาใช้ในการทำงานของแต่ละคน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานของตนเอง

7. มีความเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

8. ความเข้าใจการทำงานและเพื่อนร่วมงาน

9. วิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

10. ได้ความรู้ใหม่ๆจากแต่ละคน

2. สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง

1. ระบบการทำงาน

2. เทคนิคในการติดต่อ และการจดบันทึกหลักฐาน

3. การเลิกบุหรี่ภายในวันเดียวจาก คุณสมพงษ์  ดาเขียว

4. ทราบเทคนิคการทำงาน การอยู่ร่วมกัน

5. การทำงานร่วมกันเป็นทีม

6. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

7. การปรับจิตใจของตนเอง

8. เคล็ดลับการทำงาน การสื่อสาร วิธีการนำเสนอที่ดี วิธีการแก้ปัญหาในหน่วยงาน

9. ทั้ง 2 หน่วยงานให้ความร่วมมือ  ดีมาก

10. คงไม่พ้นเรื่อง เงิน, สุขภาพ, ความสุขในชีวิต

11. ได้รับฟังการเปิดใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทำให้เรารู้จักตัวตนของคนอื่นมากยิ่งขึ้น

3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าความคาดหวัง

1. การเปิดใจของแต่ละท่านยังไม่มากพอ อาจเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัย

2. ห้องเล็กกว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปทำอะไรที่หน่วยงานของท่าน

1. เปิดใจในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว

2. เพิ่มเทคนิคในการทำงานของตนเองให้มาก

3. นำไปเสริมกับกิจกรรมที่ทำอยู่

4. ทำ KM ในหน่วยงาน

5. การปรับตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น ในการทำงาน

6. นำเอาเทคนิคต่างๆ ของหน่วยงานมาปรับใช้

7. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การปรับใจในการทำงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

9. การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

10. การเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์

11. พยายามจดบันทึกทุกครั้งที่มีการร่วมกิจกรรม KM และประชุมหน่วยงาน เพื่อกันลืม และสามารถดึงความรู้ ข้อมูล จากบันทึกที่เราจดได้

12. นำไปใช้แก้ปัญหาในหน่วยงานต่อไป

5. ถ้าท่านจะจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง

1. ต้องศึกษากฎระเบียบให้แม่นขึ้น

2. การจัดหัวข้อแต่ละเรื่องที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. การจัดกลุ่มความรู้ องค์ความรู้แต่ละเรื่องอย่างเป็นระบบ แล้วนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บคณะ ข่าวเขียว Intranet ของหน่วยงาน

4. คุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ KM แล้วค่อยต่อด้วย KM มาใช้ในการทำงาน

5. การบริหารเวลาให้มากขึ้น

6. การเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลให้แสดงความคิดเห็น

7. การเปิดพื้นที่สาธารณะของบุคคล

8. ฝึกเรื่องวิธีการพูด วิธีการนำเสนอที่ดี

9. ต้องเตรียมด้านร่างกายก่อน เช่น ต้องเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมกิจกรรมช่วง 11.00-13.30 น. ควรจะกินของว่างมาก่อน จะได้ไปตอนทำกิจกรรม

10. การเจาะลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งทริคต่างๆ

หมายเลขบันทึก: 263310เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2009 17:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี