การฝึกงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2549

 

 • แก้ปัญหา moodle เพราะเครื่อง server ได้เปลี่ยนเลข ip ไป จึงต้องแก้ไข config.php ให้หมายเลข ip ตรงกับ ip ใหม่ของเครื่อง server  อีกทั้งยังต้องแก้ไข ip ของ link เดิม ที่ได้ใส่ ip เก่าไว้ด้วย
 • อบรมเกี่ยวกับ e-office การใช้ e-office, ภาพรวมของระบบ e-office

ความรู้เพิ่มเติม

 • e-office เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มาช่วยอำนวยความสะดวกในสารบัญ  ซึ่งในการดำเนินงานแบบเดิม บางครั้งอาจประสบกับปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
  • หาเอกสารไม่เจอ เมื่อทำการค้นหาแล้ว ทางระบบไม่สามารถทำการค้นหาเอกสารได้ตรงตามที่ต้องการได้
  • เมื่อได้รับหนังสือเวียนแล้ว  ยังไม่ทันได้อ่าน ก็ต้องรีบเซ็นต์  แล้วส่งต่อ เพราะไม่มีเวลาอ่าน  เมื่อไม่ได้อ่านหนังสือเวียน จึงทำให้ไม่ทราบเรื่องราวต่าง ๆ ที่แจ้งมา
 • moodle แบ่งเป็น
  • Forum
  • Search Engine
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาในการประสบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  การจัดเก็บและค้นหาแบบ web+การติดต่อสื่อสารด้วยระบบ e-mail = ระบบ e-office
 • ในระบบ e-office จะมีการแปลงความคิดออกเป็นขั้นเป็นตอนได้ดังนี้
  • ขั้นแรกจะเก็บข้อมูลในเครื่อง server
  • แล้วทำการส่ง e-mail ให้แก้ผู้เกี่ยวข้อง
  • ทุกคนมีที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจเมล์  โดยทุกคน สามารถไปทำงานที่อื่นได้ เพียงแค่เปิดเมล์ก็สามารถรับงานได้แล้ว  อีกทั้งยังเป็นการประหยัดกระดาษอีกด้วย
   มองภาพรวมแล้วจะเป็นดังนี้
   พนักงาน->ทำการ scan->ทำเป็น PDF->ส่งไป server-> ส่งต่อทาง e-mail
 • สรุปภาพรวมของแนวทางการแก้ปัญหา
  หนังสือราชการ->ธุรการ->PDF Files->ระบบ e-office->ระบบmail->หนังสือ electronic->ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อมีผู้ได้รับ e-mail แล้ว สามารถทำการตอบกลับ และแสดงความคิดเห็นได้ หรือสามารถทำการส่งต่อได้ ซึ่งผู้ส่งยังสามารถเลือกส่งได้ 3 แบบคือ
  • ส่งแบบไม่เผยแพร่
  • ส่งแบบเผยแพร่เฉพาะบุคคล
  • ส่งแบบเผยแพร่ทั้งหมด
 • ประโยชน์ของ e-office
  • ฝ่ายธุรการสามารถค้นหาหนังสือต่าง ๆ ตามต้องการได้
  • ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดดูได้พร้อมกัน ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา(เป็นonline)
 • ข้อแตกต่างระหว่าง moodle และ mambo
  • moodle จะมี search engine ที่ทำงานได้ดีกว่าใน mambo
  • mambo จะสามารถจัด display content ได้ง่ายกว่าใน moodle (moodle จะจัดรูปแบบยากกว่า)
  • ใน moodle จะสะดวกกว่าในการอัพโหลดไฟล์ คือจะสามารถทำการอัพโหลดโดยการ browse ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)