หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

โครงสร้างหลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

         เมื่อครั้งที่แล้วได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไปแล้ว ขอสรุปเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กศน. ดังนี้

         หลักสูตร กศน.2551 ได้พัฒนามาจากหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2544  อันเนื่องมาจากได้มี พรบ.กศน. พ.ศ.2551 เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาหลักสูตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข   กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรยน

          โครงสร้างหลักสูตร มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

        สาระการเรียนมี 5 สาระ คือ 1) สาระทักษะการเรียนรู้  2)สาระความรู้พื้นฐาน 3)สาระการประกอบอาชีพ 4)สาระทักษะการดำเนินชีวิต 5) สาระการพัฒนาสังคม

        มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

        เวลาเรียน ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน  ยกเว้นกรณีมีการเทียบโอนผลการเรียน

       หน่วยกิต  ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  โดยแยกเป็นแต่ละระดับ คือ

       ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

      วิธีการจัดการเรียนรู้ มี 7 รูปแบบ คือ  1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  2) การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  3) การเรียนรู้แบบทางไกล  4)การเรียนรู้แบบชั้นเรียน (ร.ร.ผู้ใหญ่)  5) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  6)การเรียนรู้จากการทำโครงงาน  7)การเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการ

       สื่อการเรียนรู้  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ สื่อที่ครู หรือผู้เรียนสร้างขึ้นเองก็ได้

       การวัดและประเมินผลการเรียน  คือ 1)การวัดและประเมินผลรายวิชา  2)การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง  3) การประเมินคุณธรรม  4)การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาตลอดชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกระบบ#การศึกษาตลอดชีวิต#หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551

หมายเลขบันทึก: 260294, เขียน: 10 May 2009 @ 17:53 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ไปนิเทศโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  • อำเภอหนองหญ้าปล้อง  
  • ถ่ายภาพมาสวย ๆ มาฝาก 
เขียนเมื่อ 

ฝากดอกกุหลาบจากอำเภอปากช่องด้วยจ้า

 

พิชิตพล โกมลวัฒนานันทฺ
IP: xxx.24.37.78
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาช่วยส่งรายละเอียดพร้อมกับคำอธิบายที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน วิธีการสอบเกณ์ฑ์การในการคำนวณในการสอบปลายภาค การทำรายงาน อย่างเข้าใจง่ายมาด้วนนะครับ

นายวิษณุพงษ์ สิงยะเมือง
IP: xxx.93.202.25
เขียนเมื่อ 

กำลังเตรียมตัวสอบพนักงานราชการครับ อยากมั่นคงมากกว่านี้ แล้วเพื่อน ครู ศรช.ทุกท่านคิดยังงัยครับ

ครูรุ่นพี่บางคน จะทำงานมาครบ สิบปีแล้วก็มี ทุกคนก็อยากจะสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับตัวเองใช่ไหมครับ (ถือเป็นความต้องการขั้นพื่นฐานของมนุษย์ก็ว่าได้ครับ) ไม่ได้จะบอกหรือว่าเรียนร้องอะไรนะครับ ก็รู้กันอยู่ ว่าสภาพทุกอย่างมันเป็นยังไง ผมก็แค่ ฟันเฟืองตัวเล็กๆ ถึงเล็กมากตัวหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าจะพูดถึงความรักชาติ พูดถึงความมีจรรยาในอาชีพ ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน

ชลธิชา
IP: xxx.207.240.251
เขียนเมื่อ 

กศน.ปี 2551 นี้ค่ะ เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปค่ะ แร้วจบแค่ ม.2

จะเรียน ม.3ต่อเลยได้ไหมค่ะ แต่มีคนบอกมาว่าต้องเรียนมห่เลยอะค่ะ

(ขอบคุนค้ะ)