BAR Mini_UKM4 วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

BAR Mini_UKM4 ที่ สำนักงานประสานงาน มมส

   วันนี้ทีมงานผู้ประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ Mini_UKM ได้ปรึกษา ว่าเราจะมีการเตรียมการประชุม ช่วง ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมประสานงาน ของ มมส ชั้นที่ ๑๔ วั พฤหัสที่ ๑๔ พฤษภาคม

ประเด็นแรก คือ ฝากให้ทีมงาน มนพ ประสานงานกับ ผู้แทนทุกมหาลัยเครือข่าย จะสามารถมาร่ ม หรือ ส่งสาระ ความเห็นไปก่อน

ประเด็นที่สอง คือ สาระในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ นครพนม โดย วันที่ ๒๕ เราจะมี อบรม คุณอำนวยแห่ง Mini_UKM หรือไม่ หากมี JJ จะได้เตรียมกิจกรรมล่วงหน้า

ประเด็นที่สาม ในการเสวนาระหว่างวันที่ วันที่ ๒๖-๒๗ คงจะเป็น Mini_UKM 4 เรื่องราวคงต่อยอด และ รายงานเรื่องเดิม โดย รายงานผลการดำเนินงานหลังการเสวนา เครือข่ายของแต่ละสถาบั น และ มีการ ลปรร ประเด็นที่พัฒนา คือ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนารายหลักสูตร และ การวิจัยในห้องเรียน คราวนี้ เรา น่าจะเสวนา How To ทำร่วมกันนะครับ

ประเด็นที่สี่ อาจจะมี trend ของ มาตรฐานที่ ๓ บรรยายนำ ของ นายกสภา มหิดล หรือ สกอ โดย ศ.นพ.วุฒิชัย หรือ ท่านอาจารย์ Woody ของพวกเรา

ประเด็นสุดท้าย การวางอนาคต พัฒนา มาตรฐานที่ ๓ ร่วมกัน และ เรื่อง MOU ครับ

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

รับทราบค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาส่งกำลังใจค่ะ

 

แวะไป  รักษาสุขภาพด้วยกันที่นี่นะคะ

จะทำสถิติ  กรุ๊ปชาวบล็อก  ค่ะ

ที่นี่นะคะ....

★.• •★ ทานอาหาร...ตามกรุ๊ปเลือด...เพื่อสุขภาพที่ดี★... •★

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา ได้ส่งเมล์ ไปเรี่ยน ท่านรองยุวลักษณ์แล้วครับ รบกวน เรียนท่าน ผอ.เล็ก ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านปลายฟ้า กราบขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ติดตาม เรียนรู้ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองแป๋ว

  • ขอแสดงความยินดี กับ ม.ข ครับ ที่ได้รับรางวัล SAR ดีเด่น ของ สกอ