จับภาพ UKM 6 (7) : ผู้บริหารทำอะไร

         ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารมาร่วมมากขึ้น   และผู้บริหารระดับคณบดีหลายคนแสดงความสนใจที่จะนำ KM ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

         ผมได้พยายามชี้ให้เห็นว่า KM จะช่วยให้ผู้บริหารสบายขึ้น   ไม่ต้องคอยจ้ำจี้จ้ำไช   เพราะเจ้าหน้าที่จะเกิดความกระตือรือร้นจากบรรยากาศที่เปิดกว้าง   การให้โอกาสได้เล่าเรื่องความสำเร็จและชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน

         ผมขอเสนอแนะว่า   ผู้บริหารที่ต้องการใช้พลัง KM ต้องไม่รอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ   ท่านที่เป็นหัวหน้าภาควิชาก็ทำในภาควิชาของตน   ท่านที่เป็นคณบดีก็ทำในคณะของตน

         เป้าหมายกลุ่มคน   ทำในกลุ่มข้าราชการ - พนักงานสายสนับสนุนก่อน   อย่าเริ่มที่กลุ่มอาจารย์   แต่คอยหาโอกาสให้อาจารย์เป็นพี่เลี้ยง

         เริ่มอย่างไร   ขอให้กลับไปอ่านตอนที่ 6 ครับ

จับภาพ UKM 6 (1)    จับภาพ UKM 6 (2)    จับภาพ UKM 6 (3)

จับภาพ UKM 6 (4)    จับภาพ UKM 6 (5)    จับภาพ UKM 6 (6)

วิจารณ์  พานิช
 8 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)