สาวเมืองดอกบัว.....ตอนนี้ใกล้สอบแล้วขอให้เพื่อนๆตั้งใจอ่านหนังสือกันด้วยนะ