นบอ.รุ่น 2 (6)

AAR

ในระหว่างรับประทานอาหาร  คณะกรรมการจัดหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงประเด็นที่จะให้นักเรียน นบอ. แต่ละรุ่นจัดทำเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยมหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกให้  และเรื่องการปรับหลักสูตรและวิธีการในรุ่นที่ 3  ได้แก่  การเพิ่มจำนวนจอ  การปรับเนื้อหารายวิชาให้เน้นการปฏิบัติมากขึ้น  ตลอดจนการสลับรายวิชาที่วางไว้  นบอ.รุ่น 3 กำหนดไว้ในวันที่ 29-31 พ.ค. ศกนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)