GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อาคารสารสนเทศใหม่

พิธีการ

ก่อนเข้าร่วมพิธีปิด นบอ.รุ่น 2  ไปร่วมพิธีการวางแท่นศิลาฤกษ์  อาคารสารสนเทศหลังใหม่  คือ สำนักงานอธิการบดี  อาคารหลังนี้จะมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้วย  เพราะจะมีห้องฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างพอเพียง  เป็นอาคารที่บูรณาการส่วนงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดีเข้าไว้ด้วยกัน  จึงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการออกแบบระบบและกระบวนการทำงานตลอดจนการปรับโครงสร้าง  ให้เป็นลักษณะบูรณาการและยึดผลลัพธ์เป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25730
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่สร้างมานาน พร้อมๆกับตั้งมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธธรมในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานของสำนักงานอธิการบดี และจะสนับสนุนให้การปรับปรุงระบบงานประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการปรับปรุงทางกายภาพที่เห็นผลได้เร็ว อยากให้มี KKU modern office เร็วๆ
คงต้องช่วยกันแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้ได้