เขียนมาสามวันแล้ว  เกี่ยวกับการจัดการเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เก็บเป็นไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้ว  และ ลงในไฟล์อัลบั้ม ใน G2K แล้วด้วย  ดังที่ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามกันมา  แต่หากท่านสนใจจะอ่านทั้งหมด  ท่านคลิกได้ที่บล็อกนี้นะคะ

การเขียนคำอธิบายรายวิชา  ไม่ใช่จะมาเขียนได้ง่ายๆ นะคะ  จะต้องเริ่มต้นมาจาก  การศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  เลยจนมาถึงตัวชี้วัด  ให้ชัดเจนกันก่อน  นำตัวชี้วัด และ คำอธิบายรายวิชาที่เขียนไว้แล้ว  มาวิเคราะห์ให้เป็น  K P และ A 

เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้ว ครูอ้อยจะนำทั้งหมดที่เขียนไว้  มารวบรวมเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา 

แต่ก่อน จะเป็นหลักสูตรสถานศึกษานั้น  ครูอ้อยต้องเขียน  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ของชั้น ป.4-6   ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ด้วย 

ทำไมต้องมี  รายวิชาเพิ่มเติม 

แล้วทำไมไม่มีตั้งแต่ชั้นเรียน ป.1-3 เลยล่ะ 

คำตอบก็คือ.....นักเรียน ชั้น ป.1-3 ยังต้องเรียนภาษาแม่ ให้เชี่ยวชาญกันก่อน มาเรียนภาษาอังกฤษ  ไม่ใช่ ครูอ้อยพูดนะคะ  นักวิชาการพูด และกำหนดมาในหลักสูตรแกนกลางฯค่ะ 

ส่วนมาระบุเพิ่มเติม เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ใน ชั้น ป.4-6 ได้  เพราะ  จะมีเวลาเหลือ อีก 80 ชั่วโมง  ต้องเกลี่ยให้กับวิชาหลักก่อน  เช่น  ไทย  คณิต  อังกฤษ วิทย์  ดังนั้น  จึงแบ่งกัน วิชาละ 20 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน

หากท่านสนใจ  คลิกอ่าน ที่นี่ ได้นะคะ  ครูอ้อยเขียนเองค่ะ