เมื่อได้ไปบ่น(เป็นวิทยากร)การทำผลงานทางวิชาการ(เพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะ)


ทุกอย่างชี้แนะได้ แต่ต้องทำเองยึดนโยบายว่า ทำจริง สอนจริง เขียนจริง

๒-๓อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสไปบ่น(เป็นวิทยากร)เรื่องการทำวิจัยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา(เน้นเพื่อพัฒนาความรู้สู่การสร้างผลงานทางวิชาการ)  ก็เลยนึกถึงคนที่มุ่งพัฒนาผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะกัน(ครูชำนาญการพิเศษ,  ครูเชี่ยวชาญ)

ขอสรุปแนวคิดในการทำผลงานทางวิชาการ(เน้นพัฒนานวัตกรรม)ดังนี้นะครับ

๑.  ต้องเขียนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนว่าเราพบว่ามีปัญหาใดที่ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ  ให้เขียนเป็นข้อ ๆ นะครับ

๒.เลือกปัญหาที่เขียนในข้อ ๑ มาหนึ่งปัญหาแล้วเขียนถึงสาเหตุของปัญหา

๓.เขียนเครื่องมือที่จะนำไปแก้ปัญหาในข้อ ๒ โดยเขียนเป็นข้อ ๆ ให้หลากหลายที่สุด  เช่น  แบบฝึก  บทเรียนสำเร็จรูป  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "นวัตกรรม" (นวัตกรรม  คือ การสร้างสรรค์หรือต่อยอดของเดิม  นวัตกรรมทางการศึกษาแบ่งเป็น  ๒  ชนิด  คือ ๑.สื่อ(สิ่งพิมพ์/อิเลคทรอนิกส์)  ๒.เทคนิคหรือวิธีการสอน(ไม่แนะนำให้ทำนวัตกรรมแบบนี้ในระดับชำนาญการพิเศษเพราะจับต้องยากและไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยข้อจำกัดของเนื้องาน)

๔. เลือกเครื่องมือที่เราคิดในข้อ ๓ มาหนึ่งอย่างแล้วเขียนวิธีสร้างโดยละเอียด

๕. นำเครื่องมือที่ได้ไปแทรกในแผนการสอนปกติของตนเองแล้วใช้สอนและเก็บข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ

๖.นำทุกข้อที่กล่าวมามาเรียบเรียงเขียนรายงายการพัฒนานวัตกรรม

ปล.นี้เป็นหัวข้อสรุปย่อพอสังเขปเท่านั้น  สาระสำคัญผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้

หมายเลขบันทึก: 255968เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2009 19:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 14:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

มาชม

มีสาระน่าสนใจดีแท้นะครับ

สวัสดียามเย็นครับ

ไม่พบกันนาน คิดว่าคงสบายดีนะครับ

อากาศร้อน รักษาสุขภาพนะครับ

ด้วยความห่วงใย และคิดถึง

สวัสดีค่ะ   P มายามและมาอ่านขอบคุณนะคะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท