ใบประกอบวิชาชีพครูใบใหม่ : ของเก่าหมดอายุหรือยัง

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

             ได้ทราบข่าว จากการให้สัมภาษณ์ของ นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการครุสภา ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้  

1.ผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คุรุสภากำหนด มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาตนเองหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมใน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด หากไม่มีให้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติเป็นรายกรณี

2.ผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี และต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

3.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี4.หากไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา และสามารถประกอบวิชาชีพไปพลางก่อนได้ จนกว่าผลการอุทธรณ์จะถึงที่สุด  

                  สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากลุ่มแรกที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีประมาณกว่า 3 แสนคน เพราะเป็นกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และเป็นกลุ่มแรกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะครบอายุ 5 ปี ในวันที่ 8 ธ.ค.52 และจะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน 180 วัน ที่จะหมดอายุ ดังนั้นจะต้องยื่นก่อนวันที่ 5 มิ.ย.52 ได้ที่สถานศึกษาต้นสังกัด หรือหากไม่มีสังกัดก็สามารถยื่นได้ที่ สกสค.จังหวัด  ส่วนในกรุงเทพฯ สามารถยื่นได้ที่คุรุสภา ทั้งนี้ครูไม่ต้องตกใจ แม้ว่าถ้าไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่สามารถทำการสอนได้ แต่หากครูปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่ขาดตกบกพร่อง จะได้รับการต่อใบอนุญาตแน่นอน ส่วนกลุ่มที่จะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตจะเป็นกลุ่มที่ประพฤติเสื่อมเสียในทางชื่อเสียงและจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตามขอเตือนครูอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ ที่จะชักชวนไปเข้าอบรมเพื่อให้ได้รับการต่อใบอนุญาต อยากให้ครูคอยติดตามประกาศจากทางคุรุสภาเท่านั้น (ที่มา :ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ)

                  ท่านใดที่ต้องต่อใบอนุญาต คงได้เตรียมการให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป  ใบเก่าที่หมดอายุ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 255961, เขียน: 17 Apr 2009 @ 19:15 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:21 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลค่ะ..สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
  • จะรีบเลยค่ะ