ยางนาไม้ยืนต้นที่ทนต่อทุกภาวะ


"ต้นยางนาเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้ง และในพื้นที่ที่มีน้ำท้วมขัง เราได้เห็นต้นยางใหญ่ที่ยังยืนตระหง่านอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย"

ต้นยางนา

http://gotoknow.org/blog/yongyuths10/255778

ดินที่เขาหินซ้อน บริเวณนี้ 10 กว่าปีที่ผ่านมา (2512-2522) ถูกทำลายอย่างมาก พื้นทีแห่งนี้ปลูกอะไรไม่ได้แล้ว พื้นดินถูกน้ำซะล้างเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ออกไป (water erosion) ในหน้าฝน และลมพัดเอาดินขนาดเล็ก (wind erosion) ไปหมดเหลือไว้แต่ดินทราย และหินที่ผุดขึ้นมา ไม่สามารถปลูกอะไรไม่ได้แม้แต่มันสำประหลังที่ขึ้นง่ายมากก็ปลูกไม่ได้ ต้นไม้ที่ยังมีอยู่ต้นเดียวในพื้นที่ คือยางนา

ยางนาจากความทรงจำ  ตอนผมยังเด็กมากจำได้ว่ามีอาคนหนึ่งมีอาชีพซื้อน้ำยางที่ได้จากต้นยางนา โดยชาวบ้านจะใช้วิธีเจาะต้นยางที่ยังไม่ตายให้เป็นโพรงแล้วเอาไฟไปเผาในโพรง ต้นยางนาจะผลิตน้ำยางออกมาเป็นน้ำสีน้ำตาลเข็ม ชาวบ้านจะเอาน้ำยางนี้ไปทาฝาบ้าน เป็นไม้เพื่อรักษาเนื้อไม้ให้ปลอดภัยจากปลวกและมอดตลอดจนแมลงที่กัดกินเนื้อไม้ และที่ก้นถังเก็บน้ำยางเหนียวเป็นก้อนชาวบ้านเอารวมกับขี้ยาง(เศษน้ำยางที่เถ่าถ่านปน) ก็จะเอาไปทำเป็นใต้จุดให้แสงสว่าง หรือจุดไฟเพื่อเป็นจุดกำเนิดของไฟในเถาถ่าน หรือฟืนเพื่อทำอาหารและให้ความร้อน

นอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังเอาต้นยางนาขนาดใหญ่มาเลื่อยเป็นแผ่นเล็กกว้าง 4-6 นิ้วหนา1-1.5 ซ.ม.เพื่อทำเป็นฝาบ้านซึ่งจะคงทนเพราะว่าเนื้อไม้จะมีน้ำยาง เนื้อจะหยาบเป็นเส้นเมื่อทาน้ำมันยางแล้วจะคงทนต่อแดด ฝนอยู่ได้นาน และที่สำคัญยางไม้ จะทำให้ปลอดภัยปลวก และมอด(สัตว์ตัวเล็กมากที่กินเนื้อไม้เป็นอาหาร)ที่ชอบกินไม้ทั่วๆไปเป็นอาหาร

ชื่อพื้นเมือง (Common  name) เรียกตามท้องถิ่น  http://www.dnp.go.th/mfcd1/saraburisite/webpage/tree33.htm

ยาง ยางนา ยางขาว ยางแดง ยางหยวก ยางแม่น้ำ (ทั่วไป) ยางใต้ กาตีล (เขมร- กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) ขะยาง ( ชาวบน- นครราชสีมา)  เคาะ     ( กะเหรี่ยง) จะเตียล ( เขมร- ศรีสะเกษ) จ้อง ( กะเหรี่ยง) ชันนา ( หลังสวน- ชุมพร) ทองหลัก (ละว้า- กาญจนบุรี) ยางกุง ( เลย) ยางควาย ( หนองคาย)  ยางเนิน ( จันทบุรี) เยียง ( เขมร- สุรินทร์) ร่าลอย   (ส่วย- สุรินทร์) ลอยด์( โซ้- นครพนม) เหง ( ลื้อ)

ชื่อทั่วไป - ยางนา
ชื่อสามัญ - Yang
ชื่อวิทยาศาสตร์ - Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don
วงศ์ - Dipterocarpaceae
ชื่ออื่นๆ - ยาง ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก ยางนา, ยางกุง, ยางควาย , ยางเนิน ,ราลอย , ลอยด์ กาตีล , ขะยาง , เคาะ , จะเตียล , ชันนา ยางตัง , ทองหลัก
ถิ่นกำเนิด - ป่าดงดิบ และตามที่ต่ำชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป
พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท - ไม้ยืนต้น
รูปร่างลักษณะ - ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 30 – 40 เมตร เปลือกหนาเรียบ สีเทาปนขาว โคนมักเป็นพู
- ใบ เดียว เรียงสลับแผ่นใบรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 8 – 15 เซนติเมตรยาว 20 – 35 เซนติเมตร หูใบหุ้มยอดอ่อน มีขนสีน้ำตาล
- ดอก สีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง ออกดอกมีนาคม – พฤษภาคม เป็นผล เมษายน – มิถุนายน
- ผล ผลเป็นผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาว 5 คลีบ ปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น3 ปี
การขยายพันธ์ - ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม - เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นเป็นหมู่ใน ป่าดิบและตามที่ราบชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 200 – 600 เมตร
ประโยชน์ - ลำต้น ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เมื่ออาบน้ำยาถูกต้องจะทนทานขึ้น
- น้ำมัน ใช้ทาไม้ยาแนวเรือ ใช้เติมเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ ทำน้ำมันใส่แผล แก้โรคเรื้อน

 

ลำต้น (Stem) ยางนาเป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ใบแก่จะร่วงหลุดไปใน ขณะเดียวกับที่มีการแตกใบใหม่มาทดแทน ลำต้นเปลา ตรง เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง ประมาณ 30 –40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม กลมหนา ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน และมีรอยแผลใบเห็นชัด

 

 

ใบ (Leaf)  เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ติดเรียงเวียน สลับ (spirate) ทรงใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน(elliptical – oblong) ขนาดกว้าง 8 – 15 ซ. ม. ยาว 20 –35 ซ. ม. โคนใบ มนกว้างๆ ปลายใบสอบทู่ๆ เนื้อใบหนา ใบอ่อนมีขนสีเทา ปกคลุม ใบแก่จะผิวเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ ตรงและขนานกัน มี 14 – 17 คู่ เส้นใบย่อยแบบเส้นขั้น บันได เห็นชัดทางด้านท้องใบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น เล็กน้อย ก้านใบยาวประมาณ 4 ซ. ม. มีขนบ้างประปราย

 

 

เปลือก (Bark) เรียบหนา สีเทาปนขาว โคนมักเป็นพูพอน

 

 

ดอก (Flower) เป็นแบบดอกช่อ (inflorescence flower) แบบ panicle สีชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยวสั้นๆ ตามง่ามใบตอนปลายๆกิ่ง การเกิดช่อดอกจะเกิดพร้อมกันกับการแตกใบอ่อน ช่อหนึ่งมีหลายดอก โดยโคนกลีบฐานเชื่อมกันเป็นรูปถ้วยและมีครีบตามยาว 5 ครีบ ปลายถ้วยแยกเป็น5 แฉก ยาว 2 แฉกและสั้น 3 แฉก มีขนสั้นๆสีน้ำตาลปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบชิดติดกัน ส่วนปลายกลีบจะบิด เวียนกันในทิศตามเข็มนาฬิกา เกสรผู้มีประมาณ 29 อัน รังไข่รูปรีๆภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 หน่วย

 

 

 

ผล (Fruit) เป็นผลเดี่ยว (simple fruit) ชนิดผล แห้ง (dry fruit) ที่แก่แล้วไม่แตก(indehiscent fruit) แบบ samara รูปร่างกลม เป็นครีบตามยาว 5 ครีบ มีปีกยาว 2 ปีก ยาว 10 – 12 ซ. ม. เส้นปีกตามยาวมี 3 เส้น ปีกสั้น รูปหูหนู 3 ปีก มีเมล็ดเดียว

 

เมล็ด (Seed) มีรูปร่างกลมรีปลายด้านหนึ่งแหลมอีกปลายด้านหนึ่ง
ป้าน ขนาดยาวประมาณ 1 ซ.ม กว้างประมาณ 0.5 ซ.ม.

 

 

http://www.bantai.go.th/index.php?tpid=0029

ต้นยางนาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

                จากเส้นทางบ้านท้องศาลา-หาดริ้น เลยตลาดบ้านใต้ถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายไปหาดท้องนายปานประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านวัดโพธิ์ประมาณ 100 เมตร ด้านขวามือจะพบต้นยางนาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเส้นรอบวงประมาณ 14 เมตร ยืนแผ่กิ่งก้านสาขามานับร้อย ๆ ปี ที่อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่จริงต้นยางนาเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้ง และในพื้นที่ที่มีน้ำท้วมขัง เราได้เห็นต้นยางใหญ่ที่ยังยืนตระหง่านอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย ได้แก่ ทางไปจังหวัดตราด ที่เชียงใหม่ เป็นต้น  ลูกยางนา(ผล) ตอนผมเล็กก็อาศัยลูกยางนี้แหละโยนเล่น กับเพื่อนๆ และก็เห็นมันหมุนลอยขึ้นไปตามกระแสลมเวลาเราโยนมันขึ้น

 

............................................................................

หมายเลขบันทึก: 255869เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2009 08:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (32)
  • เป้นไม้ที่ทนแล้งได้ดี
  • ผมพบที่อีสานมากเลย
  • ที่บ้านพ่อครูบามีหลายต้น
  • มีโอกาสจะเอารูปถ่ายมาฝากครับ

พออาจารย์บอกว่าที่บ้านบ้านพ่อครูบา ก็มี

ผมจำได้ว่าเคยผ่านไปที่ประจันตคาม ปราจีนบุรีก็มีครับ แต่ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านเผาน้ำยางหรือเปล่าไม่รู้

ที่บ้านผมมี 1 ต้น สูง ประมาณ 40 เมตร มีรูปมาแต่ลงรูปไม่ได้ ประมาณ 5 คนโอป อยู่ที่ชุมพร

อยากได้ลูกยางนาที่สวยๆประมาณ100ลูกค่ะใครมีขายบอกด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันจะขอรบกวนถามว่าจะสามารถหาพันธุ์ต้นกล้าได้ที่ไหนคะ และที่สำคัญหากเป็นไปได้จะขอรับบริจาคค่ะ เนื่องจากต้องการนำพรรณไม้ไปปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ทำกันเป็นชมรมค่ะ มีโครงการปลูกป่าเป็นมหากุศลแต่ยังไม่ทราบว่าจะติดต่อหาพันธุ์ไม้ยืนต้นทนแล้งได้ที่ไหน หากมีสถานที่ที่จะขอรับบริจาคหรือ ที่ขายได้ในราคาถูก ดิฉันขอรบกวนให้แนะนำด้วยได้ไหมค่ะ จะได้ได้กุศลร่วมกัน ติดต่อได้ทาง waranya_dacha@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

วรัญญา

ยมีนักเรียน2คนเป็นเพื่อนกัน

>>ทั้ง2สนิทกันมาก

>>ไปไหนไปด้วยกัน

>>สุขด้วยกัน

>>ทุกข์ด้วยกัน

>>ทั้งสองเรียนที่เดียวกัน

>>อยู่หอพักเดียวกัน

>>เรียนปีเดียวกัน

>>เรียนห้องเดียวกัน

>>นอนด้วยกัน

>>มีวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งป่วย

>>และเขาอยากทานก๋วยเตี๋ยว

>>เพื่อนอีกคนจึงไปซื้อให้

>>และเมื่อซื้อเสร็จก็รีบกลับ

>>แต่ระหว่างทาง

>>เกิดอุบัติเหตุขึ้น

>>เขาเสียชีวิต

>>แต่ด้วยความรักเพื่อน

>>วิญญาณของเขาก็นำก๋วยเตี๋ยวมาให้เพื่อนและตายไป

>>ทำให้เขาหมดห่วงและตายอย่างสงบสุข

>>ได้รับข้อควา มนี้แล้วต้องโพสซ้ำ 20 กระทู้ ไม่ใช่ 20

>>copyถ้าไม่ทำ ตามจะเกิดอุบัติเ หตุ อีก 7 ชม.นับถอยหลัง

>>ขอโทษนะที่หล อกนี่เป็นกระทู้ท ี่ 20 แล้ว ตอนแรกเราก็ไม่เช ื่อ

>>เพื่อนเราในก ลู่ม 5 คน เกิดอุบัติเหตุภา ยใน 7

มีต้นพันธ์ "ยางนา" จำหน่ายจำนวนมาก ความสูง 40 ซ.ม. - 90 ซ.ม เป็นต้นพันธ์คุณภาพดี ทนแดด พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกจากผู้ปลูกจริงมาแล้ว 8 ปี มีแปลงปลูกจริงให้ดู สนใจติดต่อ ระยองฟอร์เรสต์ 086 - 8211 511 หรือ 083 - 112 6677 (นิติพัฒน์)

หากมีที่ว่างปลูกยางนาไว้ก็ดีดีทั้งตัวเองและโลกของเรา ตอนผมยังเป็นเด็กพ่อผมปลูกบ้านแต่ละหลังใช้ไม้ยางนานี้แหละครับเอาเลื่อยเป็นแผ่นหนาประมาณ 1 ซ.ม.กว้าง 6 นี้ว ความยาวน่าจะ 4-5 เมตร ทำเป็นฝาบ้าน ปัจจุบันยังอยู่เลยครับ

ปลูกมากช่วยโลกใบนี้ของเราให้ลดความร้อนลง เป็นร่มพักร้อนของคนเดินทาง ลูกมันเวลาตกลงมาจากต้นจะหมุนคล้ายกับพัดลมเพดานที่เอาแกนที่ติดผนังลงมา เด็กๆต่างจังหวัดอย่างผมก็อาศัยลูกยางโยนเล่น

สวัสดีค่ะ

ชอบ ดอกยางนา มาค่ะ

(^___^)

เวลาที่มันลอยอยู่ในอากาศและค่อยๆตกลงมา โยกไปโยกมาตามแรง ทิศทางของลม

                        

                                                ดอกยางนา

                         

                                                 ลูกยางนา

วัยเด็กของผมนั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบทอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงหนึ่งก็ได้เอาลูกยางนานะแหละมาเล่น โดยโยน ขวางขึ้นไปบนอากาศให้สูงที่สุด แล้วก็คอยดูว่ามันหมุนตกลงมาอย่างไร มันหมุนทุกครั้งตกลงมา ของใครจะโยน ขวางได้สูงกว่ากัน และของใครจะหมุนอยู่ในอากาศได้นานกว่ากัน สนุกดีครับ

 

 

กำลังปลูกต้นยางไว้หลายต้น ชอบดอกของมันที่หมุนลอยตามลม และโตเร็ว เสียดายที่บางแห่งถูกสัมปทานตัดหมดทั้งป่า

เวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็พอได้เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนสูงตระหง่านอยู่เป็นแถวเป็นแนวอย่างที่เชียงใหม่ผมจำไม่ได้ว่าเรียกตรงนั้นว่าอย่างไร สมัยก่อนผมเคยรับราชการอยู่ที่จันทบุรี และตราด นั้นจุดเชื่อมต่อของ 2 จังหวัดนี้ก็มีอยู่แต่ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบได้ (น่าจะที่แสนตุ้ง)

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูทีวีก็ได้เห็น เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ในชนบทนั้นมีความผูกพนธ์กับต้นยางนา โดยทำไต้ที่ใช้จุดเถ่าไฟ และน้ำยาง ก็นำมาทาผนังบ้านที่ทำด้วยไม้เพื่อรักษาเนื้อไม้ นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของต้นยางนา

ปลูกแล้วขายให้ใคร ดูในอินเตอร์เน็ตแล้วโทรไปถาม เหมือนโรงเลื่อยไม้ซุงไม่ค่อยอยากซื้อ ช่วยระบุหน่อยค่ะ ขายใครได้ ที่บ้านมีอยู่อยากตัดขาย โรงเลื่อยมักพูดว่า เป็นไม้ต้องห้าม เราไม่รับซื้อ งง เซ็งเป็ด... พี่ๆ น้องๆ ผู้รู้ช่วยหน่อยเถอะจ้า

ปลูกแล้วขายให้ใคร เรื่องอย่างนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดมากนัก ลองติดต่อ คุณไก่ nangpaya@hotmail.com 081-283-9267 หรือที่ สวนป่าระยอง 086-821-1511, 083-112-6677, 087-141-4345

โรงเลื่อยไม่ค่อยอยากซื้อ มันคงขายยาก เพราะในปัจจุบันประชาชนไม่นิยมเอาไม้ยางนามาทำผนังบ้านเหมือนอย่างผมและบ้านพ่อ แม่ของผม บ้านไม้ที่มีผนังเป็นไม้ช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าอิฐบ๊อคมาเลย ผมไม่แน่ใจว่านอกจากทำผนังบ้านแล้ว อย่างอื่นๆเช่นพื้นบ้านทำไม่ได้แน่เพราะว่ามันยาวออกมา เสา คาน ตรงผม่ไม่แน่ใจว่าแข็งแรงพอหรือเปล่า

ยางนาเป็นไม้ต้องห้าม ต้องฝากให้ผู้รู้ช่วยขยายความหน่อยทั้งในแง่กฎหมาย และความเชื่อไม่ทราบจริงๆ

ที่แน่ๆเวลาที่เราเห็นต้นไม้ ที่ยืนต้น ไหวตามแรงลมที่พัดมากระทบ ผมว่ามันเกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้น ต้นยางนาและต้นไม้อื่นๆ ให้ร่มเงา ให้ความร่มเย็น ให้อากาศ และให้ชีวิต ตอนที่ผมเป็นเด็กก็ได้อาศัยอยู่บ้านไม้ที่มีฝาบ้าน(ผนัง)ที่ทำด้วยไม้ยางนา ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่เช่นนั้น เสมือนต้นยางที่เชียงใหม่ ประจันตคาม(ปราจีนบุรี) ขลุง (จันทบุรี) ที่ยังยืนตระง่านคู่ไปกับชุมชนนั้นๆต่อไป.....

ดีครับใครมีและต้องการแบ่งปันให้คนอื่นเอาไปใช้ก็ที่คุณกฤช ติดต่อที่ 087 - 1414 345 หรือ 086 - 8211 511 หรือเก็บเอาไว้เพื่อลดความร้อนก็ดี

อย่าถามว่า ปลูกแล้วขายให้ใครครับ

ปลูกต้นไม้ยืนต้น กว่าจะโตได้ขนาดนี้ ใช้เวลาทั้งชีวิตคนเรา เก็บไว้ดูตอนแก่เฒ่า หรือให้ลุกหลานไว้ภูมิใจ

 

มันมีค่ามากกว่าเงินนะครับ   ผมยังอุตสาห์ แสวงหาเมล็ดตามวัดบ้าง อุทยานบ้าง กว่าจะได้ต้องแอบๆ  เพื่อเอามาเพาะก็แสนยากติดยากมาก ปลูกตามนา ตามบ้าน มันจะดูดีมากๆ

มาร่วมกันให้ชีวิตแก่ตัวเราเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆ

ด้วยการปลูกและรักษาต้นไม้ เพื่อผลิตอากาศให้เราได้หายใจ

  • มาด้วยความระลึกถึง นะคะท่านอาจารย์
  • ช่วงนี้ผลยางกำลังปลิวเล่นลม 
  • ปีนี้ตั้งใจจะพาลูกเก็บผลยางกันใส่กระสอบไปวางตามที่ต่างๆให้ ยางขยายพันธุ์ต่อไป
  • ที่บ้าน ✿อุ้มบุญ✿มีต้นพยอมด้วย ผลกำลังสุก รอให้ร่วง ต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อเช่นกัน

สวัสดีครับอาจารย์ เช่นเดียวกันครับ ผมไม่มีโอกาศไปที่ป่าติ้วอีกเลย ผ่านไป  ผ่ามมาที่ยโสธรบ้าง อำนาจ มุกดาหาร อุบล แบบเช้าทำงาน เย็นกลับ เลยเสียโอกาสได้พบกันครับ

ที่ผ่านมาผมเปลี่ยนเครื่องคอม ทำให้ผมจำรหัสไม่ได้ เข้าระบบไม่ได้ เลยหายหน้าไปพักใหญ่ฯ มีอะไรที่ผมช่วยแต่งเดิมความสมบูรณ์ในภารกิจของอาจารย์ หน่วยงาน โรงพยาบาล และสังคมได้ยินดีนะครับ

ฝากความระลึกถึงทุกท่านครับ

จะขอเรียนปรึกษาอาจารย์ เนื่องจากมีที่ดินอยู่ริมน้ำแม่ยม และน้ำท่วมทุกปี พอน้ำลด ตลิ่งพังลงทุกปีเช่นกัน เจ้าของเองก็พยายามหาทางป้องกันโดยหาพันธ์ไม้ที่ชอบน้ำมาปลูกกันดินพังทลาย แต่ไม่ทันโตน้ำก็ท่วมมิดยอดตายไปหมด เลยยากทราบว่ายางนา สามารถปลูกป้องกันแนวตลิ่งพังได้ไหม และดำน้ำ ซักสองสามวันได้หรือเปล่า ถ้าได้ วิธีการปลูกนำผลทีมีปีมาเพาะได้เลยใช่หรือไม่ ขอพระคุณล่วงหน้าค่ะ อ้อดิฉันอยากปลูกต้นไม้มากกว่าที่ส่วนราชการจะทำฝายเรียงหินกันตลิ่งให้เพราะมันไม่เป็นธรรมชาตินะไม่น่ามองค่ะ

ต้นยางลูกไม้ที่หล่นไกลต้น อาชีพ เจาะน้ำมันยาง คนอยู่เขาอยู่ควนทำรายได้ดีมาก

เรียนท่านผู้รู้ที่เคารพทุกท่าน ช่วยกรุณาให้ความกระจ่างคุณนัท ด้วยครับผมเองก็รู้แบบผู้สนใจและมีประสบการณ์ตามที่อาผมที่เคยมีอาชีพรับซื้อน้ำยางได้เล่าให้ฟัง ส่วนธรรมชาติของต้นยางนานั้นก็ไม่ทราบมากนั้นว่าระบบรากเป็นอย่างไรและทนทานต่อน้ำท่วมได้หรือไม่ ผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยให้ความรู้ผมและคุณนัท ด้วยครับ 

ชอบต้นยางนาจัง แต่เคยปลูกแล้วไม่ค่อยจะรอดเลยครับ

อาจารย์ครับ เขียนบันทึก เรื่องต้นยาง และการขุดเจาะเอาน้ำมันยางที่นี้ครับ

http://www.gotoknow.org/blog/bangheem/397031 กรุณาเชิญแลกเปลี่ยนครับ

บ้านเราก็มี โรงเรียนเราก็มี จังหวัดเราก็มี แต่ลงภาพให้ดูไม่เป็น ต้นใหญ่มาก

บ้านเราก็มี โรงเรียนเราก็มี จังหวัดเราก็มี แต่ลงภาพให้ดูไม่เป็น ต้นใหญ่มาก

อาผมมีอาชีพเจาะยางทำอย่างที่อาจารย์ว่าไว้ เพื่อเอาน้ำยางมาทาฝาบ้าน (30 กว่าปีมาแล้ว)ท่านเสียไปเมื่อ 20 ปีที่แล้วบ้านแม่ผม ก็เลยมาใช้สีของบริษัทดังๆมีทาฝาบ้านเพื่อรักษาเนื้อไม้ฝาบ้าน ที่จริงไม้ฝาบ้านแม่ก็เป็นไม้ยางนาเช่นกัน บ้านแม่หลังนี้ก็ เกือบ 40 ปีแล้วไม้ยางเริ่มกรอบ (น่าจะหมดอายุ) สีที่นำมาทาใหม่ก็หลุดออกเป็นชิ้นๆ แม่ท่านบอกเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ "มันก็เป็นของมันเช่นนั้น"

เรื่องอารูปขึ้น ผมก็มีปัญหาอยู่หมือนกันเป็นความลำบาก ท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง ท่านเมตตาผมในการสอนเอารูปขึ้น ท่านช่วยอาจารย์ได้แน่นอนเพื่อเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกัน

http://www.gotoknow.org/profiles/users/khajitfoythong

ยางนา ยางนา จำหน่ายกล้าพันธุ์ยางนาสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้มืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง

ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี

สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546

ID line kai54654546

Email nangpaya@hotmail.com

ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ www.takuyak.com

หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้

หรือชมคลิปที่ www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง

หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย


****สำหรับท่านที่มีข้อสงสัย เรื่องของไม้ยางนา หรือไม้ประเภทก.ทุกชนิดตามพรบ.สวนป่า ทั้งฉบับ พ.ศ.2535 และล่าสุด พ.ศ.2558 ในทุกมิติ ทั้งทางด้านการปลูก การดูแล การตลาด และด้านกฏหมาย และวิชาการ ยินดีตอบข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจ ในแง่มุมที่ถูกต้อง เพราะมีความเข้าใจผิดๆกันมาโดยตลอด ทั้งตัวเกษตรกรเอง และรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้บริการประชาชน ยินดีตอบทุกท่านครับ ไม่จำเป็นว่าจะซื้อกล้าพันธุ์ไม้หรือไม่ซื้อกล้าพันธุ์ไม้จากเรา ยินดีตอบและอธิบายให้ข้อมูลครับ 095-4654546 (คุณไก่) ...ขอบพระคุณอาจารย์ยงยุทธ ที่ร่วมด้วยช่วยกันคืนผืนป่าสู่แผ่นดินไทยถึงแม้จะเป็นสวนป่าเอกชนก็ตามที..... ขอบคุณทุกกำลังใจครับ www.takuyak.com

k.com

*_ขออนุญาตโพสนะครับ_*  ศูนย์บริการจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ป่าและไม้ผล อาทิเช่น  สักทอง ยางนา พะยูง
 แดง ตะเคียน ทุเรียน ลองกอง มะม่วงทุกชนิด ทุกสายพันธุ์  ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งฟรีทั่วประเทศ   
ผลงานเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศมากว่ายี่สิบปี
สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546  ,0946465654      
ID line kai54654546
Email nangpaya@hotmail.com
ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ www.takuyak.com 
หรือที่แฟนเพจ  คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้  
หรือชมคลิปที่ www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
หรือที่แฟนเพจ  ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี