โต๊ะหมู่บูชา


"ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ : การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างสูงสุด"

            ผมต้องอาศัยวันสงกรานต์อย่างนี้ทุกปีแหละครับ มาทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระโดยจัดการกับฝุ่นที่เกิดขึ้นเองในบ้าน และธูปที่จุดเพื่อบูชาพระ พร้อมทั้งถือโอกาสสรงน้ำพระที่ผมสวดมนต์ บูชาก่อนเข้านอนทุกวันที่ผมอยู่บ้าน พร้อมให้สมาชิกในครอบครัวสรงนำพระแล้วผมก็นำท่านไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม ในรูปไม่ไช่บ้านผมนะครับ เป็นโต๊ะหมู่ 5  7 และโต๊ะหมู่ 9

 

โต๊ะหมู่บูชา  หมู่   ประกอบด้วยเครื่องบูชา คือ

                         - กระถางธูป   กระถาง

                         - เชิงเทียน   คู่ โต๊ะหน้า 1 คู่  โต๊ะถัดเข้าไปตรงหน้าพระ และโต๊ะที่พระอยู่ โต๊ะละคู่ รวม 2 คู่

                                                      และมุมโต๊ะทีเหลือด้านนอกอีกโต๊ะละ 1 รวมเป็น 1 คู่ (ผมจะหารูปมาให้ดูภายหลังนะครับ)

                         - พานพุ่มดอกไม้   พาน

                         - แจกกันดอกไม้  ๒ คู่

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗   โทษนะครับไม่เห็นเครื่องบูชา

ประกอบด้วยคือ

                        

                     - กระถางธูป   กระถาง

                      - เชิงเทียน   คู่

โต๊ะหมู่บูชา  หมู่ ๙

โต๊ะหมู่บูชา  หมู่   ประกอบด้วยเครื่องบูชา คือ

                         - กระถางธูป   กระถาง

                         - เชิงเทียน   คู่  โต๊ะกลาง 1 คู่ (ดังรูป)วางคู่พานพุ่ง โต๊ะหน้าอีก 2 คู่  โต๊ะหน้าพระ 1 คู่

                                                       และ โต๊ะที่วางพุ่มด้านข้าง พระโต๊ะละ หนึ่ง ข้างละคู่ รวมเป็น 2 คู่ (โทษนะครับรูปไม่ได้

                                                      แสดงไว้)

                         - พานพุ่มดอกไม้   พาน

                         - แจกกันดอกไม้  ๓ คู่

      (โต๊ะหมู่ ๙ นิยมใช้จัดตั้งในสถานที่กว้างขวางโอ่โถง เช่น ในอุโบสถ)

                      

ความรู้เกี่ยวกับการบูชา

 

ปูชา   ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

 

การบูชาผู้ที่ควรบูชา  เป็นมงคลอย่างสูงสุด

 

            การบูชา  หมายถึง  การแสดงความยกย่อง  เคารพ สักการะ  แก่ผู้ที่เราเคารพนับถือ  มี   ประเภท

            ๑. อามิสบูชา  การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ  เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งที่เหมาะสมอื่น ๆ

            ๒. ปฏิบัติบูชา  การบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในคุณความดีตามธรรมคำสอนทางศาสนา   พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐสุด

            การจัดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย  เดิมจัดกันตามความเหมาะสมแก่สถานที่และเครื่องสักการบูชาเท่าที่หาได้  ต่อมามีการจัดสร้างโต๊ะหมู่บูชาขึ้นเป็นชุดต่าง ๆ  เช่น หมู่ ๕  หมู่ ๗  หมู่ ๙  จนถึงหมู่ ๑๕  และคิดเครื่องบูชาชนิดต่าง ๆ  สำหรับประดับโต๊ะหมู่ให้ดูสวยงาม  ตลอดถึงจัดให้มีการประกวดขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้หลากหลายยิ่งขึ้น

 

ความหมายของเครื่องบูชาสักการะ

            เครื่องบูชาหลักที่ใช้ประกอบการจัดโต๊ะหมู่บูชา  ได้แก่  ธูป  เทียน  และดอกไม้  เหมือนการจัดเครื่องสักการบูชาทั่วไป  แต่สำหรับโต๊ะหมู่บูชา   มีการกำหนดแบบมาตรฐานสำหรับโต๊ะหมู่บูชาแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ

 

            ธูป   เป็นของหอม  เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า  ปกติใช้จำนวน ๓ ดอก  หมายถึง บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ

            ๑. พระปัญญาคุณ  ทรงมีพระปัญญาสูงสุด  ประเสริฐสุด  หาผู้เสมอมิได้

            ๒. พระกรุณาคุณ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสมอกันในมวลสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า  แม้แต่บุคคลที่มุ่งร้ายต่อพระองค์  ทรงหวังแต่ให้เกิดประโยชน์โดยสถานเดียว

            ๓. พระบริสุทธิคุณ  ทรงมีพระทัยผ่องใสบริสุทธิ์จากอาสวกิเลสทั้งมวล

 

             เทียน  เป็นสิ่งให้แสงสว่าง  ใช้บูชาพระธรรม  ซึ่งให้แสงสว่าง คือ ปัญญาแก่ผู้นำไปปฏิบัติ  โดยปกติใช้เทียน ๑ คู่  เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พระธรรมและพระวินัย  แต่ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา  กำหนดให้ตั้งเทียนประดับตามที่กำหนดในแต่ละประเภทของโต๊ะหมู่  เช่น หมู่ ๕ ใช้เทียน ๔ คู่  หมู่ ๗ ใช้เทียน ๕ คู่  หมู่ ๙ ใช้เทียน ๖ คู่  แต่เมื่อบูชานิยมจุดเทียนเพียง ๑ คู่  ที่ตั้งอยู่ใกล้กับกระถางธูป

 

            ดอกไม้  เป็นเครื่องหมายในการบูชาพระสงฆ์  ดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีต่างชนิด  เมื่อช่างดอกไม้ผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้นำมาร้อยเป็นพวงมาลัย  ประดับในแจกันหรือภาชนะที่เหมาะสม  ย่อมดูสวยงาม  เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น

 

            พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาออกบวชจากตระกูลต่าง ๆ  สูงบ้าง ต่ำบ้าง รวยบ้าง จนบ้าง ปะปนกันไป  แต่เมื่อมารวมอยู่ในระเบียบคือพระธรรมวินัยด้วยกันแล้ว  ย่อมงดงามด้วยจริยาวัตร  เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนทั่วไปเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณ  http://www.old2005.mbu.ac.th/index.php?option=content&task=view&id=796&Itemid=2&limit=1&limitstart=3

 

คำสำคัญ (Tags): #จิตวิวัฒน์
หมายเลขบันทึก: 255458เขียนเมื่อ 14 เมษายน 2009 12:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วค่ะ..ถือโอกาสเช่นกัน..ไม่งั้นไม่ได้ปัดฝุ่นสักที..ขอบคุณความรู้นะคะ

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบสวดมนต์และนั่งสมาธิ ขอบคุณที่แนะนำวิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา

ที่บ้านดิฉันโต๊ะหมู่9 ไม่มีพานพุ่มอะไรเลยค่ะพระเต็มไปหมด แต่ก็จัดเป็น 1 ห้อง

ไม่มีปะปนกับอะไร ว่าแล้วต้องรีบไปสวดมนต์ก่อนนะคะ ใกล้จะนอนแล้ว ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้....

หลายคนใช้โอกาสนี้แหละครับอาจารย์ผมก็ทำมาทุกปี

เอามาแบ่งปันกันครับในวันดีๆวันปีใหม่ไทยเราครับ

รูปโต๊ะหมู่ 5 7 และ รูปโต๊ะหมู่ 9 ครับ

 

รูปนี้ที่บ้านผมครับ โต๊ะหมู่บูชา 5 และหิ้งพระ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี