วันนี้ได้อยู่เวรช่วงกลางวัน และได้มีโอกาสเชิญคุณพิชชา มาสอนเรื่องการสร้าง Blog ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากบุคลากรในส่วนงานบริหารและธุรการ เป็นส่วนงานที่สนับสนุนงานในส่วนอื่น ๆ เลยยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้กับเค้าซะที  วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่ได้ชวน น้อง ๆ โดย

มีพี่บุษ น้องเอ๋ และน้องยงค์ มาเรียนรู้เรื่อง Blog กันซะที ใช้เวลาแค่ช่วงเที่ยงวัน ก็จัดการเรื่อง Blog ได้แล้ว