ทีม CoP DHF ของตะกั่วป่า อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตาม CPG และ ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา  โดยตรวจสอบย้อนหลังจากรายงานผู้ป่วย  เป้าหมายในการทำครั้งนี้ เพื่อทราบจุดอ่อนในการปฏิบัติตาม CPG และ ผลจากการรักษาที่ผ่านมา  (เนื่องจากทุกรพ.ใช้ CPG เดียวกัน)

เจอกัน 2-3 พค. คะ