เทคนิคจากบ้านผู้หว่านใช้ได้ผล

การเรียกร้องความสนใจจากคุณเอื้อ

          จากเวทีเสวนาบ้านผู้หว่าน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียกร้องความสนใจจากคุณเอื้อ (ออยให้ชื่อเอง) จากพี่วีรยุทธ  สมป่าสัก สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
             พี่วีรยุทธ  เล่าว่า ในการทำกระบวนการ ลปรร. ทุกครั้งจะนำบันทึกใน Blog เสนอคุณเอื้อทุกครั้ง  เพื่อเป็นการรายงานผลและกระตุ้นการทำงาน
             ออย ได้ใช้เทคนิคดังกล่าว ได้ผลค่ะ เดิมทีในการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ สรุปการประชุม จะเสนอเป็นแบบสรุปในหน้าของการนำเสนอ แต่ครั้งนี้ได้สรุปผลจากเวทีเสวนาในภาพรวม ประมาณ 5 บรรทัด รายงานเพียงว่า ใครเปิด ใครเข้าร่วม ส่วนประเด็นในการเสวนาแนบเป็นรายละเอียดให้อ่าน โดยใช้บันทึกใน Blog นำเสนอ ทั้งเรื่อง จับประเด็นบ้านผู้หว่าน และ คำแนะนำจากพี่เม่ย และระบุว่าอยู่ในชุมชนอะไร บล็อกอะไร ปรากฏว่า ท่านอ่านบันทึกที่แนบ และได้เขียนกลับมาว่า ตามที่คุณชวดี นพรัตน์ ให้คำแนะนำ ให้จุรีรัตน์ (ออย) พิจารณามาพัฒนางานของสำนักงานจังหวัดชุมพร และให้นำเข้าที่ประชุมสำนักงาน (ออยขออนุญาตหัวหน้านำมาเผยแพร่น่ะค่ะ) 
              อย่างนี้ต้องขอบคุณพี่วีรยุทธ พี่เม่ย และทุก ๆ คน ที่ให้คำแนะนำ รวมทั้ง สคส. ที่ให้โอกาสเข้าร่วมเวที ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรจะเล่าสู่กันฟังต่อไป

บันทึก โดย ออย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)