รู้จัก Blog

Blog

             ดิฉันได้มีโอกาศเรียนรู้เรื่องของ Blog   จากการเข้ารับการอบรมโครงการนักคิด นักอ่าน  ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อวันที่  17  มีนาคม  2549  รู้สึกถูกใจและชอบมาก  จึงขอแบ่งปันความรู้อันน้อยนิดมาให้เพื่อน ๆ ที่รักการเรียนรู้ไม่รู้จบ
              Blog  เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง  เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานได้ด้วย  นักการศึกษา  นักบริหารก็สามารถมี Blog     ไว้เพื่อบันทึกเรื่องราวหรือบันทึกแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนางานได้
             Blog  ถือกำเนิดและเริ่มมีใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม  ปี  1997   ผู้ที่คิดริเริ่มชื่อนี้คือ  Jorn  Bargar ในโลกปัจจุบันกระแสของ Blog มาแรงและได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ สำหรับการใช้  Blog   ในประเทศไทย เราจะได้รับความรู้จากการนำเผยแพร่ของ สคส. (สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา)  ความรู้เรื่อง  Blog   นี้ท่านสามารถหาอ่านได้จาก     http://gotoknow.org/help
           ท่านจะมี   Blog  เป็นของตนเองได้อย่างไร  มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้นะคะ
          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jerawan sitteeamornความเห็น (2)

อยากรู้เรื่อง Blog ต่อ

รู้เรื่อง Blog