ข่าวจากกิจกรรมพับกระดาษสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ในหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ

 


 

นสพ. โลกวันนี้

อังคาร 8 เมษายน 2552 (หรือ พุธ 9 ? - รอการตรวจสอบ)

 

 


 

นสพ. มติชน รายวัน

อังคารที่ 7 เมษายน 2552

 

 

 


  

Manager ออนไลน์

6 เมษายน 2552

สนุกกับ “โอริงามิ” ศิลปะโบราณ สู่วิทยาการไฮเทค

 


 

แนวหน้า

เสาร์ 4 เมษายน 2552

 

 


 

ขอขอบคุณ

ออย - วัชราภรณ์ สนทนา

ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Science Media Center, Thai-SMC)

ที่ช่วยส่งข่าวนี้ไปยังสื่อมวลชนสำนักต่างๆ และช่วยส่งคลิปข่าวนี้มาให้ครับ