เอกสารในการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเวชกรรมสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเวชกรรมสังคม 2-3 เมษายน 2552 ณ ห้องสุริยาศศิน โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง สถานการณ์และทิศทางพยาบาลในการกำหนดตำแหน่งใหม่ และสมรรถนะพยาบาลเวชกรรมสังคมในการกำหนดตำแหน่งใหม่ โดย อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย คลิกที่นี่คะ  http://gotoknow.org/file/southpcu/Dr.chutikarn.pdf 

เอกสารประกอบการประชุมตอนที่ 1  เรื่อง การบริหารผลงาน (Performance Management)       โดย ดร.ดนุลดา  จามจุรี  คลิกที่นี่คะ http://gotoknow.org/file/southpcu/PerformanceManagement1Dr.Danulada.pdf

เอกสารประกอบการประชุมตอนที่ 2  เรื่อง การประเมินสมรรถนะ ( Nursing Competency)         โดย ดร.ดนุลดา  จามจุรี  คลิกที่นี่คะ http://gotoknow.org/file/southpcu/PerformanceManagement2Dr.Danulada.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้ความเห็น (0)