GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

          การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์  โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผูเรียน  โดยถ้าผู้เรียนมีความรู้สึกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นใหม่ มากขึ้น การหาคำตอบ จะใช้วิธีการบวก แต่ถ้าผู้เรียนมีความรู้สึกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นใหม่น้อยลงการหาคำตอบจะใช้วิธีการลบ    ถ้าผู้เรียนมีความรู้สึกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นใหม่ มากขึ้นเป็นเท่าๆ   การหาคำตอบจะใช้วิธีการคูณ  และถ้า  ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นใหม่  น้อยลงเป็นเท่าๆ  การหาคำตอบจะใช้วิธีการหาร  แต่การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น เกิดอยู่กับการจัดกิจกรรมของผู้สอนแต่ท่านเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 252184
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (2)

เป็นเทคนิคการสอนที่สามารถนำไปใช้พัฒนาวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

get