ก็อบเว็บนี้ไปเปิดได้เลย http://www.surintech.ac.th/e-learning/course/view.php?id=4

กรุณาเปิด linkข้อมูล http.........1 ด้านบน เพื่อเข้าไปศึกษาเรื่องแบตเตอรี่ ,หัวเทียน ,ระบบสตาร์ทไฟฟ้า ,ระบบจุดระเบิด ,ระบบไฟแสงสว่าง ไฟชาร์จ ,ระบบไฟสัญญาณ มีทั้งหมด 2 เรื่อง 16 วงจร เป็น CAI ต้องใช้โปรแกรม FLASH ครับจึงใช้งานได้ เมื่อเปิดเว็ป คลิกบทเรียนออนไลน์ สมัครสมาชิก ป้อนรหัส หรือเลือกบุคคลทั่วไป ไปที่ ช่างยนต์ คลิก งานจักรยานยนต์ อ่านคำแนะนำการใช้สื่อ เปิดเรียน ดาวน์โหลด save ตามอัธยาศัย สงสัยหรือต้องการเพิ่มเติม โทร 0819990996 มีอะไร ติชม ด้วย ขอขอบพระคุณครับ