เพลง   บุษบาเสี่ยงเทียน

 

เทียนจุดเวียนพระพุทธาตัวข้าฯ    บุษบาขออธิษฐาน

เทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้         หทัยสมปรารถนา  

ดลจิตอิเหนาให้เขามารักข้าฯ            ขอองค์พระปฏิมา 

เมตตาช่วยคิดอุ้มชู                     ขอเทียนที่เวียนวน 

ดลฤทัยสิงสู่  ให้องค์ระเด่นเอ็นดู         อย่าได้รู้คลายคลอน 

*อ้า...องค์พระพุทธาตัวข้าฯ       บุษบาขอกราบวิงวอน 

ข้าฯ สวดมนต์ขอพระพร                วิงวอนให้หทัยระเด่นปรานี 

รักอย่าเคลือบแฝง                      ดังแสงเทียนริบหรี่ 

ขอองค์ระเด่นมนตรี                    โปรดมีจิตนึกเมตตา 

ขอเทียนที่เสี่ยงทาย                     ดลให้คนรักข้าฯ 

รักเพียงแต่บุษบา                       ดั่งข้าฯนี้ตั้งใจ  (ซ้ำ *)

 

 

 

เพลง   เสี่ยงเทียน

 

อ่า...องค์พุทธา             ปฏิมาข้าฯ น้อมเศียร  

เทพประจำแสงเทียนฟังข้าฯ       เสี่ยงเทียนวันทา  

ด้วยกุศล ผลกรรม          ขอจงโปรดนำ ให้สมอุรา  

ขอความปรารถนาของข้าฯ        สมดังสัจจาที่มุ่งไว้

มาตรแม้นรักข้าฯ ชื่นชม    สุขสมสมาน

เทียนจงโชติชัชวาลย์             ดังคำอธิษฐานทันใด 

ถ้าหากรักของข้าฯ          ถึงกาลอัปราสลายไป

แสงเทียนสุกใสจงดับ             ลับไปต่อหน้าบัดนี้เทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงชั่วนิจนิรันดร
(จากเรื่องพระอภัยมณี)

 

.. ฉันรักเธอ                       แม้เทียบเสมอ กับดวงชีวิต
รักเธอ ชั่วนิจนิรันดร               แม้ เธอห่างไกล
ใจก็หวงห่วง นิวรณ์                ถึงแม้ม้วยมรณ์
ไม่ถอน รักที่มี                     รักฉันนั้น เหมือนดังตะวัน
มั่นรักฟากฟ้า                      รักดัง หมู่ปลารักวารี
เหมือน ดังกับแหวน                แสนจะรัก แก้วมณี
เหมือนขุนคีรี                       สวาทพื้น ดินเดียวกัน
มากมาย ราวกับห้วงมหรรณพ      มิรู้จบ ดังกับมีทำนบกั้น
แต่มั่นคง เหมือนดั่งสิงขร           ซ้อนแผ่นดินนั้น
ทั้งความซื่อสัตย์ มัดใจคงมั่น       ดั่ง ตะวันซื่อต่อฟ้า
ฉันรักเธอ แท้จริงเสมอ              ไม่ลวงให้หลง
รักฉัน มั่นคงดังวาจา                เห็นใจเถิดหนอ
ขอมอบไว้ให้ สัญญา                ฉันจะบูชา ชั่วนิจนิรันดร
.. ฉันรักเธอ แท้จริงเสมอ           ไม่ลวงให้หลง
รักฉัน มั่นคงดังวาจา               เห็นใจเถิดหนอ
ขอมอบไว้ให้ สัญญา                ฉันจะบูชา ชั่วนิจนิรันดร
ชั่วนิจนิรันดร                       ชั่วนิจนิรันดร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงเกิดมาพึ่งกัน
(จากเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์
)

 

เกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตน.........แหละดี
ถึงจะมี ร่ำรวย สุขสันต์.........จนหรือมี ไม่เป็นที่สำคัญ
แม้รักกัน พึ่งพา.........อย่าไปตัดไมตรี
เกิดมาพึ่งกัน ผิวพรรณ.........ใช่แบ่งศักดิ์ศรี
วันนี้เราอยู่.........คิดดูให้ดี
ถึงจะจน จะมี.........อย่าไปสร้างเวรกรรม
ขืนทำชั่วไป.........อาจต้องใช้กรรมเวร
อย่างมงายโลภหลง.........เพราะคงจะเกิดลำเค็ญ
สร้างบุญพระท่านคงเห็น.........ร่มเย็น พ้นความกังวล
ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนำให้ .........ศีลธรรมมั่นใจ
ไม่ต้องไปกังวล.........ถึงจะมีจะจนจะเกิดกุศลดลใจ 

 

 

เพลงสีชัง
(จากเรื่องกาพย์เห่เรือ) 

 

สีชังชังชื่อแล้ว        อย่าชัง
อย่าโกรธที่จริงจัง          จิตข้อง
ตัวไกลแต่ใจยัง             เนาแนบ
เสน่ห์สนิทน้อง             นิจโอ้อาดูร
    สีชังชังแต่ชื่อ           จิตน้องฤาจะชังใคร
ขอแต่แม่ทรามวัย           อย่าชิงชังที่จังจริง
ตัวไกลใจพี่อยู่             เป็นคู่น้องต้องยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง          ตั้งใจติดมิตรสมาน

 

(พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖)

 

 

 

 

 

เพลงไก่ฟ้า
(จากเรื่องลิลิตพระลอ)  

ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนอ
หลอกให้พระลอ พบเลยก่อลำเค็ญ เที่ยวตามยากเย็น

เพราะเป็นด้วยมนต์สุดา
ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนา
โอ้เจ้าขวัญตา สวยสง่าไฉน ข้อยสู้ตามถึงแดนดงไพรซอกซอน
โศกเอยบ่เคยพบเจ้า ข้อยหลงแต่เงา ข้อยเฝ้าเป็นทุกข์อาวรณ์
คิดไปใจข้อยสะท้อน ร้าวรอนมิวายอาวรณ์อ่อนใจ
ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนามว่าเจ้างามไฉน
โอ้เจ้าขวัญใจ ขอจงได้กู่ขาน อย่าได้ทรมาน สงสารข้าบ้างเถิดเอย