วิธีรีเซ็ตตลับหมึก + เคลียร์ซับหมึก Canon series MP 140

วิธีที่ 1 รีเซ็ตตลับครับ สำหรับ MP ทำตามนี้

1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก 

2.กดปุ่ม Power ค้างไว้ 

3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ 

4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power 

5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ” 

6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น 

7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี 

8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power) 

9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน วิธีที่ 2

1) สถานะเครื่องคือปิดเครื่อง ขั้นตอนแรกคือ กดปุ่ม Stop/ Reset ค้างไว้ แล้ว กดปุ่ม Power ค้างไว้
2) จากนั้นให้ปล่อยปุ่ม Stop/Reset ก่อนแล้ว กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง โดยกดครั้งที่ 1 ไฟจะติดสีส้ม ครั้งที่ 2 จะติดสี่เขียว
 
ขั้นตอนการเคลียร์หลังจากเข้าสู่ Service Mode

ให้ดู Number ข้างล่างว่าต้องการเคลียร์อะไรหากต้องการเคลียร์ถาดซับหมึก ก็กดปุ่ม Stop/Reset
จำนวน 4 ครั้ง แล้ว กดปุ่ม Power จำนวน 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน (ต้องการเคลียร์อะไรให้ดูข้างล่าง) 

The number of the Reset button pressing LED Function Remarks

0 time Green Power off
1 time Orange Service pattern print 
2 times Green EEPROM print 
3 times Orange EEPROM reset
4 times Green Waste ink counter reset See waste ink counter Reset procedures below.
5 times Orange Destination setting See Destination setting procedures below.
6 times Green Print head deep cleaning
11 times Orange Button / LCD checking
12 or more times Returns to a menu selection

ที่มา : http://www.zone-it.com/forum/index.php?topic=64026.0;wap2

 


 

การรีเซ็ตหมึก ( reset printer)
หรือเครื่องปริ้นเตอร์แคนนอน (reset_ cannon_ printer) reset canon cl 41,reset 40 41

1. ปิดเครื่องปริ้นเตอร์แคนนอนก่อน

          2. กดปุ่มวงกลมที่มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม on (สีเขียว)

          3. กดปุ่ม on ค้างไว้ แล้วปล่อยปุ่มวงกลมที่มีสามเหลี่ยมตรงกลาง ออก

          4. กดปุ่ม วงกลมที่มีสามเหลี่ยมตรงกลาง 2 ครั้ง แล้ว ปล่อยปุ่ม on ที่กดค้างไว้

          5. กดปุ่ม วงกลมที่มีสามเหลี่ยมตรงกลาง 4 ครั้ง

          6. แล้วกดปุ่ม on อีกครัั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 


ที่มา : http://paydd.blogspot.com/2009/02/reset-printer-canon-mp140-mp160-mp180.html