เปตองเชื่อมความสามัคคี

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะจัดโครงการเปตองเชื่อมสามัคคีสำนักงานเลขากลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการนี้มีคุณชรินทร์ ร่วมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากมีสถานที่ทำงานอยู่ติดกัน และด้านหลังอาคารบริหารและบริการของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีสนามเปตอง

 

       ที่ประชุมได้หารือกันว่าจะจัดการแข่งขันในวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 มีการแข่งขันกัน 2 ช่วง ในแต่ละวันคือ ช่วงเวลา 12.00 -13.00 น. และช่วงเวลา 16.30 - 18.30 น. เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติงานประจำ แบ่งประเภททีมการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ
      
       วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552
        12.10 - 13.00 น.   เริ่มการแข่งขันเปตอง ทีมชาย 3 คน
        16.00 - 18.30 น.   แข่งขันเปตอง ทีมชาย 3 คน (ต่อ)
 
       วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552
        12.00 - 13.00 น.   เริ่มการแข่งขันเปตอง ทีมหญิง 3 คน
        16.00 - 18.30 น.   แข่งขันเปตอง ทีมหญิง 3 คน (ต่อ)

        วันพุธที่ 1 เมษายน 2552
        12.00 - 13.00 น.   เริ่มการแข่งขันเปตอง ทีมชาย 2 คน
        16.00 - 18.30 น.   แข่งขันเปตอง ทีมชาย 2 คน (ต่อ)

        วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552
        12.00 - 13.00 น.   เริ่มการแข่งขันเปตอง ทีมหญิง 2 คน
        16.00 - 18.30 น.   แข่งขันเปตอง ทีมหญิง 2 คน (ต่อ)

        วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
        12.00 - 13.00 น.   เริ่มการแข่งขันเปตอง ทีมคู่ผสม 2 คน
        16.00 - 18.30 น.   แข่งขันเปตอง ทีมคู่ผสม 2 คน (ต่อ)

       วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 จะเรียนเชิญคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี ธนารุณ) เป็นประธานเปิดงาน เราตกลงกันว่าจะใส่เสื้อคนละสี (ดูเหมือนการแข่งขันกีฬาสี) คณะสหเวชศาสตร์ขอเลือกสีฟ้าก่อน สำหรับอีก 2 หน่วยงาน ก็จะไปตกลงกันอีกครั้งแต่ไม่ซ้ำกับคณะสหเวชศาสตร์ ของรางวัลเป็นเงินเล็กน้อยไม่มากอะไร เพียงแต่วัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ปีหน้าแว่ว ๆ ว่าสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลฯ ขอเป็นเจ้าภาพเอง แต่อาจจัดกีฬาประเภทอื่น สำหรับรางวัลจะมีการมอบให้ในวันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันที่คณะสหเวชศาสตร์เตรียมจัดงานรดน้ำผู้ใหญ่ถึอโอกาสรดน้ำผู้ใหญ่ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานไปด้วยครับ

                                                                                                             บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบดูและชอบเล่นค่ะ...

เขียนเมื่อ 

มาชมกิจกรรมดีมีประโยชน์ค่ะ