การสานกระเป๋าจากเชือกพลาสติก

ขั้นที่1  ใช้เชือกพลาสติกที่เตรียมไว้สานฐาน สานลายหนึ่งหรือลายขัด  ในลักษณะ  ดังนี้

                แถวที่  1  ยก  1  ข่ม  1  ยก  1 ข่ม 1

               แถวที่  2   ข่ม  1  ยก  1 ข่ม  1 ยก  1

               แถวที่  3  จะสานเหมือนแถวที่  1

               แถวที่  4  จะสานเหมือนแถวที่  2 

           สานสลับกันเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จนครบ 17 เส้น   ดังรูป 1.1

รูป 1.1

ขั้นที่ 2  2.1 การสานขึ้นรูป  นำเชือกพลาสติกตัวที่สานขึ้นรูป  สานเข้ากับตัวยืน  เส้นที่ 1 สานลายขัดหรือลายหนึ่งเช่นเดียวกัน  โดยสอดปลายเชือกแต่ละด้านยังด้านตรงข้ามทีละคู่ตามต้องการ  สานในลักษณะนี้จนครบทุกเส้นสานต่อมุมที่ 2 ตามด้วยมุมที่ 3  ในลักษณะเดียวกัน 

 

 รูป2.1

ขั้นที่3  3.1  นำห่วงตะกร้าวางทาบบนเส้นขอบ  แบ่งระยะให้อยู่ช่วงกึ่งกลางและให้สมดุลกัน

3.2     นำเชือกพลาสติกที่เตรียมไว้สำหรับสานห่วงตะกร้ามา 5 เส้น    เริ่มสานเส้นกลางก่อนโดยสอด

จากตัวสานขึ้นรูป  แล้ววางทาบบนห่วงตะกร้า  แล้วสานต่อด้านใน  สานเส้นที่เหลือในลักษณะเดียวกัน  ข้างละ 2 เส้นให้ ครบ 5 เส้น ต่อ 1 สาย  และสานต่อในลักษณะเดียวกันแล้วเก็บปลายสายโดยการทำก้นหอย  ส่วนด้านนอกก็สานในลักษณะเดียวกัน

 

 

 รูป 3.1

 

รูปสำเร็จ