"บอย สหเวช" เป็นชื่อที่ได้ยินบ่อยมากสำหรับการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรู้จากคนที่เข้าร่วมประชุม UKM ที่นำมาเล่าสู่ให้ที่ประชุมได้รับทราบประสบการณ์ดี ๆ และบอกเล่าความประทับใจที่ได้จากการไปประชุมครั้งนี้

          "บอย สหเวช" กลายเป็นถ้อยคำฮิตสำหรับคนที่ไป UKM และเหตุผลของความประทับใจครั้งนี้ นอกจากสไตล์ผู้ชายขี้อาย ตี๋ ขาว น่ารักแล้ว ก็คือความพยายาม และตั้งใจทำงาน แม้งานนั้นจะไม่ใช่งานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ทำเพราะ "ใจสั่งมา" และประโยคฮิตอันดับสองจึงเกิดขึ้นในบัดดล "ใจสั่งมา" ของคุณ "บอย สหเวช" ได้กลายมาเป็น "นายสั่งมา" :p สำหรับการนำมาพูดเพื่อเป็นแรงผลักดันสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้เริ่มลงมือบันทึกอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเรา :) เลยขอตั้งปณิฐานว่า "ข้าขอสัญญาว่าจะพยายามเป็นอย่างมากที่จะเข้ามาใน blog เพื่อบันทึกเกร็ดเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอต่อไป"