ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข

ตามธรรมเนียมโมบายไปที่ใดที่นั่นจะทำหน้าที่หรือฝึกทำหน้าที่ในทุกเรื่องของการเป็นเจ้าภาพทั้งออกแบบเวที พาวงหรือ run วงเสวนา ทำหน้าที่คุณอำนวย ทำหน้าที่ลิขิต ธุรการการประชุม รวมทั้งอาหารการกิน ฯลฯ สิ่งที่ภาคีเจ้าภาพจะได้ก่อนคือการนำเรื่องเด่นในพื้นที่หรือในรับผิดชอบของตนมาเล่าก่อน
ช่วงที่ผมหยุดเขียนบันทึกไปเกือบปี ได้ทำอะไรไว้หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือได้ร่วมกันกับเพื่อนๆคุณอำนวยเมืองคอนจัดตั้งภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผลักดันให้หัวหน้าของแต่ละหน่วยงาน องค์กร จำนวน 33 หน่วยงานลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้สำเร็จ ซึ่งสาระสำคัญของข้อตกลงมี 9 ข้อ
1.ยึดหลักการการทำงานเชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วม การเป็นหุ้นส่วน การเสริมหนุนซึ่งกันและกัน
2.ใช้งานประจำของแต่ละหน่วยงาน และงานที่จะได้คิดทำร่วมกันเป็นตัวเดินเรื่อง ใช้การจัดการความรู้ การวิจัยในงานประจำ การประเมินผลการทำงานร่วมกันการใช้ชุดความรู้และองค์กรความรู้ วิชาการ ของแต่ละหน่วยงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
3.สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ สถานที่ ฯลฯ ตามความเหมาะสมเพื่อการทำงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง
4.จัดตั้งกลไกการทำงานร่วมกันในรูปภาคีเครือข่ายที่ลดอำนาจควบคุมสั่งการที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในรูปของวงเรียนรู้แก่คนทำงานระดับต่างๆ เพื่อค้นคว้า พัฒนา และสร้างนวัตกรรมในการทำงาน 
5.ให้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนคนทำงานจากทุกหน่วยงานหมุนเวียนไปในแต่ละหน่วยงานเดือนละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานประชุมพบปะกันไตรมาสละครั้ง และให้มีการประชุมสัมมนาคนทำงานทุกระดับร่วมกับชุมชนปีละครั้งในงานตลาดนัดความรู้
6.แต่ละหน่วยงานจะต้องคัดเลือกพื้นที่เด่นในงานของตนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
7.นำร่องการทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข อำเภอเมือง ที่พื้นที่ตำบลท่าซัก
8.สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9.สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิต และวัฒธรรมของชุมชน
ภาคีเครือข่ายนี้ตั้งขึ้นแล้วนี่ ได้จัดกิจกรรมเสวนาหมุนเวียนไปตามภาคีสมาชิก 3 ครั้งแล้ว ตกลงกันว่าเดือนละครั้ง หลังสุดเสวนากันที่ อบต.มะม่วงสองต้น เนื้อหาที่หยิบยกขึ้นเวนาร่วมกันในครั้งนั้นคือ ศูนย์สามวัย การจัดการน้ำเสียในคลองต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่ห้องประชุม อบต.บางจากตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อคราวเสวนากันคราวที่แล้ว โดยจะนำ 3 เรื่องนี้ไปคุยกันต่อเรียนรู้กันต่อเนื่องที่ อบต.บางจาก คืบหน้าหรือมีปัญหาอย่างไร จะเติมเครื่องมือวิธีการใดรวมทั้งบูรณาการเนื้อหาใดเข้าไปเพิ่ม เราจะได้คุยกัน ตามธรรมเนียมโมบายไปที่ใดที่นั่นจะทำหน้าที่หรือฝึกทำหน้าที่ในทุกเรื่องของการเป็นเจ้าภาพทั้งออกแบบเวที พาวงหรือ run วงเสวนา ทำหน้าที่คุณอำนวย ทำหน้าที่ลิขิต ธุรการการประชุม รวมทั้งอาหารการกิน ฯลฯ สิ่งที่ภาคีเจ้าภาพจะได้ก่อนคือการนำเรื่องเด่นในพื้นที่หรือในรับผิดชอบของตนมาเล่าก่อน
เมื่อตอนบ่ายวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.ผมเสร็จจากประสานเพลงบอกสมใจ ก็มาประชุมต่อที่ อบต.บางจาก เพื่อคุยเกี่ยวกับการเวนาภาคีเครือข่ายครั้งที่ 4
วันนั้นคุยกันแล้วปรากฏว่าเลื่อนเวทีครั้งที่ 4 จากวันที่ 11 มี.ค.ตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว เป็นวันที่ 16 มี.ค. สถานที่คงเดิมคือที่ อบต.บางจาก กิจกรรมการเรียนรู้วันนั้นจะเป็นอย่างไร กำหนดการออกมาแล้ว จะนำมาบอก
นำภาพที่เราคุยกันเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.เพื่อเวทีวันที่ 16 มี.ค. มาฝากครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูนงเมืองคอน

ยินดีด้วยค่ะ กับการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

บู๊ด
IP: xxx.47.87.166
เขียนเมื่อ 

น่าเสียดายนะครับที่ไม่ยักมีรูปผมปรากฏอยู่ ขอโทษทีไม่ว่างครับครูนง มั่วแต่แอบอ่านหนังสือดี ๆ ที่ซื้อมาเกือบครึ่งหมื่นอยู่ที่บ้านเพราะต้องออกแบบเรื่องการประมงประเมินที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไร เปลี่ยนจากการประเมินมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกันน่าจะสร้างสรรค์กว่า

เครือข่ายคืออะไร ความสำเร็จของเครือข่ายมาจากไหน อะไรที่ปัญหาของเครือข่าย วันนี้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนครับ

ผมไม่เคยคิดนะครับว่าเด็กเมื่อวานซืนอย่างผมจะได้มีโอกาสรู้จักกับข้าราชการระดับเดียวกับ ผอ.กองอย่างครูนง ชนิดที่ "น้องบู๊ดพี่มีเรื่องตื่นเต้นจะบอก..." ซี 8 โทรมาคุยด้วย วันนี้ท่านวิชม อดีตพ่อเมืองนคร ซี 10 ควงแขนผม เดินจากอาคารศาลากลางไปนอกรั้ว คุยกันอย่างได้อรรถรส เสนอะแนะเรื่องราวดี ๆ ตอกย้ำจุดยืนของขบวน และพร้อมหนุนเสมอ ท่ามกลางบรรยากาศที่ข้าราชการน้อยใหญ่ที่เคารพท่านวิชม ให้การคารวะท่าน ผมก็เขินสิครับ ทำอะไรไม่ถูก เคล้ากับความภูมิใจที่อดีตพ่อเมืองมีปฎิปทากับผมแบบนี้

ครูนงและท่านวิชม ได้ใจผมไปเต็มร้อยเลยครับ นี่มิใช่หรือครับเครือข่าย ที่มีมากกว่างาน แต่ให้คุณค่าถึงจิตใจ เมื่อท่านให้ใจผมก็พร้อมเอาหัวใจดวงน้อย ๆ ของผมเป็นเดิมพัน

จุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน "ใจต้องมาก่อน" ใช่ครับ พวกเราต่างรู้ดีสำหรับนามธรรมคำนี้ แต่เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ใจมาก่อนจะทำอย่างไร วันนี้ผมเสนอรูปธรรม 2 ชิ้น ที่ทำให้ท่านทั้งสองได้ใจผม

หากมีโอกาสจะได้นำเสนอเรื่อง "ทู่ที่หนู่นี่" อีกหนึ่งเครื่องมือของการสร้างเครือข่าย

ศรัทธา

สวัสดีครับคุณบู๊ด

ชื่อเครื่องมือการสร้างเครือข่ายฟังดูน่ารักดีนะครับ

สำหรับคนใต้ก็คงเข้าใจได้ไม่ยากอิอิ "ทู่ที่หนู่นี่"

แต่ถ้าคนละภาคเขาจะใช้อะไรกันบ้าง ช่วยกันเพิ่มเติมหน่อยก็น่าจะดีนะครับ

"กระหนุงกระหนิง" พอจะใช้ได้หรือเปล่าครับ