ครูอ้อย เรียบเรียงผลงานทางวิชาการ...เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ...ครูเชี่ยวชาญ..อยู่ค่ะ 

งานที่ได้จัดทำนี้  เป็นการรายงานผลของการทดลอง  กิจกรรมที่ครูอ้อยกำลังศึกษาอยู่ค่ะ 

ขณะนี้  ยังไม่เรียบร้อย แต่พอมองเห็นความสำเร็จอยู่รำไรแล้ว  ครูอ้อยจึงขอนำเสนอ เพื่อเรียกร้องกำลังใจจากมิตรรักนะคะ 

เผื่อว่า  มิตรรักสงสัยว่า...เอ  ครูอ้อย ไปถึงไหนแล้วนะ.....จะได้จัดส่งกำลังใจมาให้ถูก.....เอิ๊กเอิ๊ก

*****

ส่วนปก  ส่วนหน้าของปก  ครูอ้อย  ออกแบบ  และ  ใช้การพิมพ์ที่ถูกต้องของผลงานทางวิชาการ  point 16 ANGSANA กั้นหน้า หลัง บน ล่าง  ตามเกณฑ์ เปี๊ยบ 

หากท่านที่เข้าสู่การเดินทางเหมือนครูอ้อยก็จะเข้าใจ  

หากผู้สนใจ  ครูอ้อยจะเขียนบันทึกใหม่เป็นรายละเอียดต่อไปนะคะ  

จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่า  งานของครู  ไม่ใช่ง่าย และไม่ได้ยากเลย  หากเราเข้าใจ พร้อมนำงานของเราออกมาเสนอได้ 

ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครเลยด้วย.....ขอย้ำ

******

นี่คือ ส่วนหน้า  ตั้งแต่ ปก  ใบรองปก  คำนำ  คำนิยมของท่านรองฝ่ายวิชาการ  คำนิยมของท่าน ผอ. บทคัดย่อ  คำชี้แจง  สารบัญ  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง

*****

Mem15

*****

บทที่ 1.....ครูอ้อยเขียน  มาจาก สภาพความเป็นจริง ในประเทศ ในสังคม  ในหน่วยงาน  จนมาถึงในโรงเรียน  วัตถุประสงค์ต้องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  ครูอ้อย ศึกษา เพียง 3 ข้อเท่านั้น  ได้แก่  เพื่อสร้าง  เพื่อศึกษารูปแบบที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และเพื่อศึกษาคุณธรรมที่เกิดขึ้นฯ

*****

Mem16

*****

บทที่ 2......เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ครูอ้อยต้องค้นคว้า และศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงาน  ต้องละเอียดกับเอกสาร งานวิจัยที่สอดคล้องกับงานด้วย  ต้องอ่านงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศที่คล้ายกับงานของครูอ้อย  .....เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ  บทที่ 2  น่าชื่นชม....ดีใจ

*****

Mem17

*****

บทที่ 3......อูยยย  ยากจัง  ที่จะนำเสนอ 

อ่านงานวิจัยหลากหลาย  มาสรุปเป็นของงานตัวเองว่า  ไปนำเสนอ เหมือนคนอื่นไม่ได้  เพราะ  ไม่สอดคล้อง  ไม่ราบเรียบ  และไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ครูอ้อยตัดสินใจ  ไม่ทำแบบ  ตอนที่ทำผลงาน อาจารย์ 3 หรอกค่ะ  เพราะเป็นการศึกษา คนละรูปแบบ 

ตอนทำอาจารย์ 3 ศึกษาเพื่อผลิตแล้วหาประสิทธิภาพ 

แต่คราวนี้  ครูเชี่ยวชาญ  ต้องศึกษาให้ลึก และกว้างมากกว่า  ดังนั้น  การวิเคราะห์ และผลของการวิเคราะห์ต้องเขียนให้กว้างและดู  น่าสนใน น่าเชื่อถือมากกว่าด้วยค่ะ

*****

Mem18

*****

บทที่ 4.....กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ  เป็นไปด้วยดี  ออกแบบใหม่ด้วยค่ะ  อย่างที่กล่าวไว้ในบทที่ 3  ต้องราบเรียบ และตรงกับวัตถุประสงค์ด้วยค่ะ 

วัตถุประสงค์มี 3 ข้อ  ก็ต้องวิเคราะห์ การดำเนินงาน ไปตามข้อ เหล่านั้นค่ะ

*****

Mem19

*****

ส่วนบทที่ 5 ก็คือ การอภิปรายผล  ไม่ยากค่ะ แล้วครูอ้อยจะนำเสนอในโอกาสต่อไป 

วันนี้ ต้องนั่งจมอยู่กับเอกสาร เพราะ ต้องทำ 2 เรื่อง 

เรื่องนี้ ไปถึงบทที่ 4 

อีกเรื่องหนึ่ง  ไปถึงบทที่ 4 เช่นกันค่ะ 

ทั้ง2 เรื่อง น่าจะ ต้องให้เสร็จก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2552 นี้ค่ะ 

*****

ขอมิตรรัก ปักใจ  ให้อ้อยด้วย

ส่งใจช่วย  ให้ผ่าน  งานขวางหน้า

รักอ้อยนิด แต่สะกิด  ทุกวันพา 

ขอก้าวหน้า ทุกท่าน  จงเจริญ

*****

บันทึกอ้างอิง

*****

ประสบการณ์ในการเรียบเรียงผลงาน;ครูเชี่ยวชาญ (4)

*****

ประสบการณ์ในการเรียบเรียงผลงาน;ครูเชี่ยวชาญ (3)

*****

ประสบการณ์ในการเรียบเรียงผลงาน;ครูเชี่ยวชาญ (2)

*****

ประสบการณ์ในการเรียบเรียงผลงาน;ครูเชี่ยวชาญ

*****

ด้วยความรัก และ ปรารถนาดี

จาก

ครูอ้อย แซ่เฮ