นาย วีรพงส์ วาสุกะรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Usernameweeweewawa
สมาชิกเลขที่33708
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

มัธยม โรงเรียนศรีเพชรบูรณ์วิทยา (รุ่นที่ ๑๐) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เซนต์ยอเซฟศรีเพชรบูรณ์วิทยา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โควตาอาชีวะภาคเหนือ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิยาเขตอุเทนถวาย

ปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรโยธา

ปริญญาขั้นสูง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

โตมากับความเชื่อที่ว่า การศึกษาทำให้ความไม่รู้และความไม่มีหมดไป

ปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวยังคงอยู่แต่มีสติครองชีวิตไว้ไม่ให้ไล่หาความ

เป็นเลิศทางโลกจนขาดความดีงาม