1.ความหมายของการด้นตะลุย 

          การด้นตะลุยหมายถึงการเย็บผ้าสองชิ้นให้ติดกัน  โดยใช้เข็มที่ร้อยด้ายแล้วแทงขึ้นลงบนผ้าให้ได้ระยะเสมอกัน   และเป็นแนวตรง  เช่นเดียวกับการเนาแต่ฝีเข็มถี่กว่า  มักใช้เย็บกับผ้าบางๆ เพื่อทำจีบรูด  หรือด้นเพื่อการตกแต่ง

 

 

   

 

 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการด้นตะลุย

  

 

3. ขั้นตอนการด้นตะลุย

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. ร้อยด้ายผูกปม แทงเข็มจากด้านล่าง 

ขึ้นมาทางด้านบนของผ้าแล้วดึงขึ้น

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. แทงเข็มลงไปด้านล่างแล้วแทงเข็มกลับขึ้นมาด้านบนโดยเว้นระยะฝีเข็มพอประมาณ 

ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนสุดผ้าหรือตามความต้องการ ดังภาพ

 

  

 ขั้นตอนการด้นตะลุย