Online Reflection by MSU Student


ประเมินOnline เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

 รายงานสด เช้านี้รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ได้เรียนเชิญ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้รับผิดชอบ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อ

 วางระบบและกลไกในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการประเมิน ของ นิสิต แบบ Online อันจะนำไปสู่นิสิตที่พึงประสงค์ ของ มมส

 ประเด็น ของการประเมินการสอน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ๔ ด้าน

 ด้านความรับผิดชอบ ของ อาจารย์ผู้สอน ด้านการตรงต่อเวลา การเตรียมการสอน ความตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอน รวมทั้งความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหารายวิชา

 ด้านเทคนิคการสอน ในประเด็น เทคนิค และ วิธีการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการบูรณาการ

 ด้านความเป็นครู รวมตั้งแต่ คุณสมบัติผู้สอน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน

 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม การจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดผู้เรียน

 ข้อสุดท้าย คือ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ เพื่อการพัฒนา

 เรียนเชิญให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของรายอาจารย์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "บัณฑิต ที่พึงประสงค์"

JJ2009ฅน ธรรมดา 

หมายเลขบันทึก: 246182เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2009 02:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

มาชื่นชมการพัฒนา เพื่อให้เกิด บัณฑิต ที่พึงประสงค์ ค่ะ

เรียน ท่านชาดา ขอบพระคุณครับ ที่มาให้กำลังใจ

ถ้า ประเมินแบบนี้

ต้อง ระวัง เรื่องไม่คาดฝัน ที่จะตามนะครับ เตรียม what if ไว้ก่อนนะ

คนประเมิน ต้อง เมตตา มากๆ ทั้ง ต่อ อาจารย์ และ นักศึกษา

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ดร.วรภัทร์

  • ผู้ประเมิน คือ นิสิต ครับ
  • เรามีทีมงานทำความเข้าใจกับลูก+ศิษย์ ครับ โดยสำนักทะเบียนและประเมินผลครับ

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญ

ขออนุญาต ต่อยอด ขยายความ ความหลังครับ

ปัดฝุ่นระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ มมส.

เรียน ท่านกัมปนาท

  • ดีมากครับ
  • คราวนี้ พัฒนาไปน่าจะดีขึ้น เพราะมีทีมงานรับผิดชอบ ตั้งแต่ ฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
  • ยิ่ง หาก ตัวแทนนิสิต มาร่วมด้วย น่าจะได้รับความร่วมมือกว่านี้ครับ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี