คนดีสหเวช Happy Soul : 49 อาจารย์ทวีวัฒน์ เวียงคำ

49 อาจารย์ทวีวัฒน์ เวียงคำ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  49  ขอแนะนำ 
อาจารย์ทวีวัฒน์  เวียงคำ  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img2236

อาจารย์ทวีวัฒน์  เวียงคำ

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  2 ม.ค. 51 
  • สาขาวิชา  กายภาพบำบัด
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
    - รักษาศีล  5  ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   2  มี.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)