มาตรา

Pookan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรา คือ แม่บทแจกลูกอักษร ตามหมวดคำที่มีตัวสะกดหรือออกเสียงอย่างเดียวกัน

            มาตรา คือ แม่บทแจกลูกอักษร ตามหมวดคำที่มีตัวสะกดหรือออกเสียงอย่างเดียวกัน แบ่งเป็น 8 มาตราหรือ 8 แม่ คือ :-

            มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด

            มาตรา กน หรือ แม่กน คือพยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่ ตัว น ญ ณ ร ล ฬ

            มาตรา กง หรือแม่ กง คือพยางค์ที่มีตัว ง สะกด หรือนิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด

            มาตรา กก หรือ แม่ กก คือพยางค์ที่มีตัว ก สะกดหรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ก สะกด ได้แก่ตัว ก ข ค ฆ

            มาตรา กด หรือแม่ กด คือพยางค์ที่มีตัว ด สะกดหรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ด สะกด ได้แก่ตัว ด จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

            มาตรา กบ หรือแม่ กบ คือพยางค์ที่มีตัว บ สะกดหรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว บ สะกด ได้แก่ตัว บ ป พ ฟ ภ

            มาตรา กม หรือแม่ กม คือพยางค์ที่มีตัว ม สะกด หรือนิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ม สะกด

            มาตรา เกย หรือแม่ เกย คือพยางค์ที่มีตัว ย และตัว ว สะกด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักษ์ภาษาความเห็น (0)