PMQA เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร ตอนที่ 5 > อบรมผู้แทนส่วนราชการ ปี 52


“ทฤษฎี ไหนจะสู้การปฏิบัติ”

         ก่อนเริ่มเรื่องที่จะเล่า  ขอยืมประโยคของ"หนุ่มร้อยเกาะ "(น้องชัยพร) เกษตรสุราษฎร์มาใช้บ้าง ที่เขียนบันทึกไว้ที่นี่    “ทฤษฎี ไหนจะสู้การปฏิบัติ”  เนื่องจากวันนี้ (23 ก.พ.52)  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดชั้น 5  ซึ่งได้เชิญส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ และจาก 7 ส่วนราชการจากทุกอำเภอจนที่นั่งห้องประชุมเต็ม

         ในการอบรมในวันนี้ ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับเกียรติจากจังหวัดเชิญเป็นวิทยากรเพื่อช่วยกันถ่ายทอดความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติ  ในฐานะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นส่วนราชการในขอบเขตการประเมินตนเองของจังหวัด (มี  8 ส่วนราชการ)  และก็เป็นคณะทำงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดด้วย เมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสุนทร ซ้ายขวัญ ให้เกียรติเป็นธานที่ประชุม กำหนดการต่าง ๆ ก็เริ่มขั้นตอนดังนี้

  • สำนักงานจังหวัดได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
  • ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย พี่วีณา ธิติประเสริฐ  จากสาธารณสุข  พี่สาวคนเก่งและแสนดีของน้อง ๆ   พวกเราทุกคนเรียกท่านว่าอาจารย์ เพราะท่านเป็นผู้สอนผู้ให้ถ่ายทอดประสบการณ์ของท่านให้เรา ๆ อยู่เสมอ
  • ช่วงพักกลางวันน้องศรี พัชร์ธนนันท์ กำลังเกื้อ เจ้าของเรื่องวันนี้  จัดอาหารเลี้ยงผู้เข้าอบรมทุกท่านในสนามหญ้าระหว่างตึกเก่าใหม่ศาลากลาง แบบเรียบง่ายและจัดโต๊ะนั่งเรียบร้อยเพื่อรักษาเวลาในส่วนนี้
  • ภาคบ่ายระหว่าง เวลา 13.00 - 17.00 น. เป็นเรื่องของ PMQA ทั้ง 7 หมวด  โดยเริ่มที่

         - ลักษณะสำคัญขององค์กร  โดยพี่วีณา  ธิติประเสริฐ  และเป็นผู้ดำเนินรายการ
         - หมวด 1 การนำองค์กร โดยน้องศรี พัชร์ธนนันท์ กำลังเกื้อ และปลัดสมโชค เสนา จากปกครอง 
                      จังหวัด(เลขานุการ PMQA เก่า เมื่อ ปี 50) 
         - หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยน้องจอย ศรินา ขุนเพชร จากสำนักงานจังหวัด 
                       และพี่วนิดา อินแก้ว จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
         - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผม

หมายเลขบันทึก: 244214เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2009 19:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง