GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประชุม กก.KM เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549

แผนปฏิบัติการ KM ปี 49

กก.KM ทั้ง 2 ชุด กำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน KM ปีงบประมาณ 2549  วันที่ 24 เม.ย.49 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในรอบไตรมาสที่ 1 และ 2  2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการองค์ความรู้ ปี 49 เป้าหมายของการจัดการความรู้เพียงเป้าหมายเดียวที่เลือกดำเนินการให้เสร็จในปี 2549 คือ การพัฒนาระบบการเงินและบัญชีและการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ KM ทั้งชุดบริหารและชุดดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 24386
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เรียนทีมงาน KKU_KM

 จะมีประเด็น เวที ลปรร คุณ(เอื้อ)อำนวย ที่บ้านผู้หว่านมาฝากด้วยครับ