การทำงานวันที่สองหลังวันหยุดสงกรานต์

การทำงานวันนี้

การทำงานวันนี้งานที่ทำส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับการตรวจสอบความเรียบร้อยของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมา และพัฒนาเพิ่มในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย อุปสรรคในการทำงานวันนี้ก็คือ ไม่มีข้อมูล เพราะพี่ที่เขาดูแลข้อมูลอยู่ลา การพัฒนาเว็บไซต์นี้ก็คืบหน้าไปจนเกือบจะเสร็จแล้วก็ว่าได้ ตอนนี้ก็รอให้พี่ที่เป็นคนดูแลฝึกงานเข้ามาดู และคอมเมนต์ในสิ่งที่ควรแก้ไข หรือเพิ่มเติม และในเดือนพฤษภาคมทางศูนย์คอมพิวเตอร์เขาจะจัดให้นักศึกษาฝึกงานทั้งหมดพรีเซนต์งานและสิ่งที่ได้จากฝึกงาน ซึ่งดิฉันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าสิ่งที่แต่ละคนได้รับมีอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่ดิฉันได้รับก็มีหลายเรื่องด้วยกัน บางเรื่องก็ได้เขียนไปแล้ว ส่วนเรื่องที่เหลือจะเขียนต่อในโอกาสต่อไป

เว็บไซต์ที่ดิฉันพัฒนาขึ้น http://host.psu.ac.th/mambohosting/kobowo

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์การฝึกงาน3/48ความเห็น (0)