การประเมิน 2/49 (ต่อ)

สมรรถนะรายบุคคล

สำหรับสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ เราได้กำหนดไว้ดังนี้

สมรรถนะหลัก             ปี 2549       ปี 2550       ปี 2551

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์           3                4                5

2. การบริการที่ดี                3                4                5

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

    ในงานอาชีพ                3                4                 5

4. จริยธรรม                     3                4                 5

5. การร่วมแรงร่วมใจ          4                4                 5

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน

กลุ่มงานอำนวยการ

1. การวิเคราะห์งาน           3                 4                 5

2. การสืบเสาะหาข้อมูล      3                 4                 5

3. ความถูกต้องของงาน     4                 4                 5

4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    3                 4                 5

5. การควบคุมตนเอง         3                 4                 5

กลุ่มงานบริการวิชาการ

1. การคิดวิเคราะห์            3                 4                5

2. การมองภาพองค์รวม     3                  4                5

3. การสืบเสาะหาข้อมูล     4                  5                5

4. ความถูกต้องของงาน    4                  5                5

สมรรถนะประจำกลุ่มงานมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกหัวข้อประเมิน 3 หัวข้อ และข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อคราวประชุม 5 เม.ย.49 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบให้สมบูรณ์ ซึ่งจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24382, เขียน: 18 Apr 2006 @ 18:17 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Diamond
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ดีจังขออนุญาตนำไปทำ KM ที่หน่วยงานต่อนะคะ

ขอบคุณค่ะ

aung
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ คุณDiamond

aung
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

สำหรับปี 50 ศูนย์ฯ จะปรับและพัฒนาการนำสมรรถนะมาใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกระดับหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนฯปี 50 ค่ะ