การประเมิน 2/49

  ติดต่อ

  การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนโดยยึดหลักสมรรถนะ(Competency)  

ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์บริการวิชาการในด้านการจัดทำ Competency จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มค.49 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร ดร.สมโภชน์ นพคุณ จาก สงน.ก.พ.ให้เกียรติเป็นวิทยากร ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กพ.49 ณ ศูนย์บริการวิชาการ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาแนะนำวิธีการจัดทำรูปแบบการประเมินตาม กรอบ กพร. และครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีค.49 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ลงมือทำ)รูปแบบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และการกำหนดรูปแบบสมรรถนะรายบุคคลของศูนย์ ซึ่งมี ผศ.นเรศ เป็นที่ปรึกษา  จากการสัมมนาที่ผ่านมา 3 ครั้ง ศูนย์ฯ ได้กำหนดสมรรถนะหลัก(ตาม มข.กำหนด) สมรรถนะประจำกลุ่มงาน 3 หัวข้อ

 สมรรถนะหลัก  กลุ่มงานอำนวยการ  กลุ่มงานบริการวิชาการ

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. การบริการที่ดี

3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

4. จริยธรรม

5. ความร่วมมือร่วมใจ

1. การวิเคราะห์งาน 

2.การสืบเสาะหาข้อมูล

3. ความถูกต้องของงาน

4.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

5. การควบคุมตนเอง

 1. การคิดวิเคราะห์

2. การมองภาพองค์รวม

3.การสืบเสาะหาข้อมูล

4. ความถูกต้องของงาน

5. -

 

สำหรับค่าคะแนนที่องค์กรคาดหวัง (รอติดตามต่อไป)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 24324, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:45:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ พี่เอื้องที่สรุปได้ชัดเจน
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

อุ๊ย ท่านผอ. พี่เอื้องเกิดทีหลังพี่อีกหรือ จุ๊ๆๆ มิน่าละ ดูยังหนุ่ม ฟ้อหล่อเปรี้ยว เชียว

aung
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอแก้ข่าวค่ะ  ...ท่าน ผอ.จะเรียนบุคลากรศูนย์ทุกคน"พี่" ค่ะ (ไม่ได้เกิดก่อน ผอ.นะค่ะ)