การจัดทำวารสารตำบลในคลองเดือน ๑

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แนวคิดการทำวารสารได้มาจากทางกะหรอ ทางทีมงานเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการประชาสัมพันธ์งานที่ทางเครือข่ายและคนในเครือข่ายไปร่วมดำเนินการ

ในเดือนแรกที่จัดทำขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุก เพราะจะได้ทำการกระจายข่าวสารไปสู่ กองทุนอื่นๆให้รู้ความเคลื่อนไหวของสมาชิกในเครือข่าย

ขั้นตอนการทำเริ่มจากนัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายก่อน ว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร ต่อไปหากทางทีมงานววิจัยออกไปจะมีใครดำเนินการแทน และงบจะขอจากที่ไหน

เมื่อได้ข้อสรุปก็เริ่มทำ เพราะคิดว่าเงินที่ลงทุนทำเอกสารเดือนละ ๑,๕๐๐ บาทโดยประมาณไม่น่ามีปัญหาหากเป็นการกระตุ้นการทำงานของเครือข่ายและกองทุนอื่นด้วย

เดือนแรกก็ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายเป็นหลักก็ได้รับความร่วมมือที่ดี ในการส่งบทความสั้นๆร่วมลง แม้ว่าจะต้องทวงถามก็ตาม

ปัญหาที่เกิดคือ คนเขียนมาน้อย เลยต้องแก้ปัยหาโดยการให้ทางประธานเครือข่ายเป็นผผู้ดำเนินการหาข้อมูลและเขียน ซึ่งก็เป็นไปด้วยความยินดีของท่าน

แล้ววารสารเดือนแรก ฉบับปฐมฤกษ์ ก็ได้ออกไปต้อนรับปีใหม่ แม้จะอีหลุกขลุกขลักอยู่ก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)