ได้อ่านเรื่องราวดีๆ มากมาย มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกตั้งเยอะ  ที่ว่าอ่านมาก ได้ความรู้มากจริงนะจะบอกให้ ครั้งหน้าจะมาอ่านใหม่กับเรื่องราวดีๆของ อ.หนึ่ง และท่านอื่นๆ